logo

Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Politie (SAOP)

SAOP: voor het werk van nu, morgen en overmorgen

De mensen die binnen de sector politie werken toerusten voor het werk van nu, morgen en overmorgen. Dát is de opdracht, waarvoor de politie zich gesteld ziet en waaraan SAOP een bijdrage wil leveren. SAOP realiseert dit door:

  • het initiëren, coördineren en stimuleren van (vernieuwende) activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt, werkgelegenheid en scholingsbeleid van de sector Politie en
  • het uitvoeren van andere activiteiten op verzoek van het GOP, die rechtstreeks verband houden met de arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Politie.

Uitgelicht

Themabijeenkomst Diversiteit ‘Een wereld van percepties’

Wat is ‘respect’? Met die vraag startte op 14 februari jl. de SAOP – themabijeenkomst ‘Een wereld van percepties’. In een diverse samenleving als de onze is het de verwachting dat de politie zich respectvol en dienstbaar opstelt. Maar zo’n ‘simpel’ woord als respect bleek bij de deelnemers, die allemaal werkzaam zijn in de politieorganisatie of daarbij  nauw betrokken zijn al  veel verschillende gedachten en gevoelens op te roepen.

diversiteit-themas

‘Die reflectie op de werkvloer kan pas plaatsvinden als elke politiemedewerker zich veilig voelt op de werkvloer en zich met respect behandeld voelt’

 lees verder

Digitale nieuwsbrief

De digitale nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de activiteiten van de SAOP en verschijnt vier keer per jaar.

AANMELDEN