Politiemedewerkers staan midden in de samenleving en hebben contact met veel verschillende groepen. Het project ‘Anders kijken’ had tot doel om politiemedewerkers van de eenheid Amsterdam te leren om open en nieuwsgierig zonder oordelen, meningen en aannames naar mensen te kijken. Om bij groepen op zoek te gaan naar de codes en regels van de groep, hun drijfveren en drempels. Zo kun je hun gedrag beter begrijpen en slim leren te beïnvloeden. Meer dan 1200 politieagenten hebben kennisgemaakt met de ‘Anders Kijken’-methodiek en effectieve beïnvloedingstechnieken.

2015-01-22 12:54:29 GRONINGEN – Politieagenten in operationeel uniform op straat. Politie, surveilleren, patrouille, winkelstraat, binnenstad. ANP XTRA KOEN VAN WEEL

Koffiesessies met statushouders

Netwerken met nieuwe groepen was een van de doelen binnen het project. Als kleinschalige pilot is een nieuwe functie ontwikkeld: netwerkagent. Hiervoor is een duidelijk functieprofiel opgesteld. Ook zijn er koffiesessies georganiseerd met statushouders. In deze sessies kon de politie een netwerk opbouwen binnen deze groep. Een ander doel van de sessies was vertrouwen in de politie opbouwen bij statushouders. De koffiesessies bleken een succes: in totaal hebben 850 statushouders een sessie bijgewoond.