Regelmatig vallen er bij de politie medewerkers uit als gevolg van werkgerelateerde problemen (PTSS, burn-out, dienstongevallen). Een groot aantal van deze medewerkers blijkt behoefte te hebben aan een buddy, zowel tijdens hun uitval als bij hun re-integratie. Dit blijkt uit een inventarisatie in het eerder door SAOP gefinancierde project ‘Buddy PTSS’. In dit vervolgproject wordt er daadwerkelijk een landelijk buddynetwerk opgezet en wordt er gewerkt aan de juiste randvoorwaarden daarvoor.

Bij uitval na PTSS en dienstongeval

Binnen de eenheden van de politie bestaan al veel initiatieven voor buddy’s. Het nieuwe project bundelt deze initiatieven, geeft er richting aan en biedt buddy’s professionele ondersteuning bij hun taak. Het landelijke buddynetwerk richt zich eerst op medewerkers die zijn uitgevallen door een post-traumatische stress-stoornis (PTSS) of door een dienstongeval. De bedoeling is dat het later wordt uitgebreid naar andere collega’s met mentale of fysieke blessures.

Professionele ondersteuning buddy’s

Een buddy biedt praktische en emotionele ondersteuning. Gelijkwaardigheid en vertrouwen tussen collega en buddy zijn belangrijke uitgangspunten. Verder is het belangrijk dat een buddy professioneel kan handelen. Daarom wordt in dit project een online en offline community opgericht waarin collega’s getraind worden als buddy. Op het online kennisplatform kunnen buddy’s kennis halen en uitwisselen over hun taak en rol. Er is bijvoorbeeld een taakomschrijving beschikbaar en kennis over psychosociale ondersteuning en gezondheidsklachten. Teamchefs krijgen advies en ondersteuning om buddy’s te kunnen selecteren en in te zetten.