Met subsidie van SAOP zet de eenheid Den Haag sinds 2017 mensen met autisme in om grote hoeveelheden camerabeelden uit te kijken binnen opsporingsonderzoeken. Deze mensen kunnen zich lang concentreren en hebben oog voor detail. De inzet van de camerabeeldspecialisten bleek dan ook al snel een succes. In het tweede deel van het project wordt onderzocht of mensen met autisme duurzaam kunnen worden ingezet binnen de politie. Behalve de eenheid Den Haag gaat het dan ook om de eenheid Amsterdam.

Pilot ‘Camerabeelden en autisme’

Op initiatief van Jory de Groot van de Dienst Regionale Recherche van de eenheid Den Haag startte in 2017 de pilot ‘Camerabeelden en autisme’. Vier mensen met autisme werden ingezet om grote hoeveelheden camerabeelden binnen opsporingsonderzoeken uit te kijken. De vier politiemedewerkers zijn in samenwerking met het bureau Autitalent geworven en geselecteerd uit het doelgroepregister van het UWV. Na een proefperiode van twee maanden zijn zij zes maanden bij de dienst gedetacheerd. Vooraf kregen politiemedewerkers van de regionale recherche voorlichting over autisme en de omgang met mensen met autisme.

Vervolg project door financiering SAOP

In de pilot bleek dat de camerabeeldspecialisten er iedere keer weer in slagen om gezochte personen of voertuigen te spotten. In één onderzoek hebben de camerabeeldspecialisten zelfs bewijs gevonden dat door het onderzoeksteam zelf over het hoofd is gezien. De voorlopige conclusie is dan ook dat de camerabeeldspecialisten geschikt zijn om beelden in opsporingsonderzoeken uit te kijken. In het tweede deel van het project wordt hier verder onderzoek naar gedaan. Daardoor kan de politie straks beter onderbouwen of ze mensen met autisme inderdaad duurzaam kan inzetten binnen opsporingsonderzoeken. Met financiering van SAOP kunnen de medewerkers van Auditalent langer blijven werken in de eenheid Den Haag. Daarnaast is met financiële ondersteuning van SAOP inmiddels een vergelijkbaar project gestart in de eenheid Amsterdam: dataspecialisten TROI.

Invulling Banenafspraak

De inzet van de camerabeeldspecialisten is een goed voorbeeld van hoe mensen met een arbeidsbeperking van toegevoegde waarde kunnen zijn in een arbeidsorganisatie. De politie geeft daarmee invulling aan de Banenafspraak, waarin is afgesproken dat werkgevers binnen de overheid 25.000 banen moeten realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Voor de politie houdt dit in: ongeveer 1900 banen in de periode tot 2023. Vanwege de bewezen succesvolle inzet van mensen met autisme, won het project in 2018 zelfs de Cedris waarderingsprijs. Deze prijs reikt de branchevereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie jaarlijks uit aan organisaties die zich inzetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Meer weten over dit project?

Bekijk een filmpje over het project, gemaakt door de politie.
Bekijk het filmpje over de uitreiking van de Cedris waarderingsprijs