Binnen de politie is er aandacht voor de fysieke weerbaarheid, maar veel minder voor de mentale, emotionele, sociale en zingevende kant van het werk. Politiemedewerkers die met uitdagende situaties te maken krijgen, hebben nogal eens het gevoel er alleen voor te staan en missen het contact en de steun van collega’s. Op de lange termijn kan dit negatieve gevolgen hebben. In dit project van de eenheid Rotterdam wordt er via trainingen aandacht gegeven aan de mens achter de politiemedewerker.

In verbinding vanuit zes perspectieven

Verbinding is een vaak gebruikt woord binnen de politie, maar je leert niet hoe je die verbinding aangaat. Dit project geeft daar aandacht aan vanuit zes perspectieven:

  • Positieve Psychologie
  • NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren)
  • Verbindende communicatie (Geweldloze communicatie)
  • Tibetaans Boeddhistische Psychologie en Yoga
  • HeartMath
  • Story Listening (als evaluatietool voor de effectmeting)

Politiemedewerkers kunnen vrijwillig deelnemen aan een tweedaagse training vanuit een van de genoemde perspectieven. Thema’s die in de trainingen aan bod komen zijn bijvoorbeeld: persoonlijke ontwikkeling, zelfregulatie, weerbaarheid, sociaal-emotionele intelligentie, zelfreflectie, empathisch luisteren, eerlijk en open uiten, grenzen eerlijk aangeven, vergroting van bewustzijn, fysiek- mentale veerkracht, en vitaliteit.

Mens centraal

In de trainingen leren medewerkers hoe ze vanuit zingeving tot praktische tools kunnen komen om verbonden te zijn met zichzelf, de ander en hun omgeving. Dit brengt de dialoog op gang en versterkt de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Bij alle trainingen staat de mens centraal. De trainingen zijn daarom niet op een politielocatie, maar in een prikkelarme omgeving. Medewerkers komen in hun eigen kleding. Deze omstandigheden dragen eraan bij dat collega’s de mens in elkaar kunnen zien en eerder hun ervaringen met elkaar durven delen.

Opzet project en evaluatie

In totaal zijn er binnen de eenheid Rotterdam tien trainingsrondes, waarbij medewerkers van alle districten en diensten een kans krijgen zich aan te melden. In iedere ronde worden vijf trainingen aangeboden met in totaal 75 plaatsen voor deelname. Iedere medewerker kan één keer deelnemen. Deelnemers vullen na afloop een evaluatieformulier in. Verder worden ze op verschillende manieren herinnerd aan het geleerde en gestimuleerd om hun ervaringen met elkaar te blijven delen.

Meer weten over dit project?

Lees het interview met projectleider Tom Thomas
Vanwege de enthousiaste reacties van deelnemers en de behoefte aan verdieping is inmiddels een vervolgproject gestart: In verbinding – verdieping, borging, integratie en groei.