Het project MENSenWERK is bedoeld om ruimte te geven aan de mens in het uniform. Met subsidie van SAOP is er een belevingstentoonstelling gemaakt over vaak moeilijk bespreekbare onderwerpen binnen de politiecultuur. De tentoonstelling is bedoeld om medewerkers te laten reflecteren op zichzelf en om ze de dialoog te laten aangaan met elkaar. Daardoor kan meer begrip en verbinding ontstaan, wat het functioneren als individu en in het team ten goede komt.

MENSenWERK, Soest. Politieacademie / Nationale Politie
Ontwerp: Danielle Schilling en Yvonne Witte.
Foto en ©: Yvonne Witte

Zingeving of betekenisgeving

Het idee voor het project is ontleend aan een soortgelijke ervaringstentoonstelling in Duitsland: Grenzgang. Verschillende politiemedewerkers uit Nederland hebben deze tentoonstelling bezocht en zijn daardoor geraakt. De Politieacademie denkt dat een Nederlandse variant van de tentoonstelling kansen biedt om aandacht voor zingevingsvraagstukken structureel vorm te geven binnen de gehele politieorganisatie. Betekenis kunnen geven aan je werk, helpt om het werk vol te houden in zware omstandigheden. Ook helpt een proces van betekenisgeving om geen last te blijven houden van klachten na ernstige incidenten.

Tentoonstelling rond vijf thema’s

In december 2019 is de tentoonstelling geopend. De tentoonstelling bestaat uit beelden, verhalen, stellages en voorwerpen waarin de essentie van het politiewerk wordt getoond. Er zijn vijf hoofdthema’s:

  • omgaan met stervenden en de dood
  • omgaan met extreme situaties
  • omgaan met geweld (tegen en door politiemedewerkers)
  • omgaan met randgroepen in de samenleving (en mogelijke vooroordelen daarbij)
  • omgaan met jezelf, elkaar en de organisatie

Reflectie en dialoog

Politiemedewerkers bezoeken de tentoonstelling in groepen, onder begeleiding. Zo ontstaat een opening voor een gesprek over onderwerpen die vaak onbespreekbaar blijven of een oordeel oproepen. De tentoonstelling maakt bezoekers allereerst bewust van hun eigen waarden, hun mensbeeld en wereldbeeld. Dit kader bepaalt hoe iemand handelt in zijn werk en welke morele afwegingen hij maakt. Als je jezelf daarvan bewust bent, kun je daarover in gesprek met anderen en begrijp je waarom een ander misschien andere keuzes maakt en ander gedrag vertoont. Dat versterkt de samenwerking in een team.

Lees voor meer informatie over het project het interview met projectleider Hilde Heitkönig