Met subsidie van SAOP startte in 2017 een proeftuin mindfulness bij de politie. Uit internationaal onderzoek en literatuur blijkt dat trainingen mindfulness het functioneren van politiemedewerkers op verschillende aspecten versterken. Binnen de proeftuin is onderzocht of mindfulness ook in Nederland dit effect heeft. Medewerkers konden zich vrijwillig aanmelden voor een training en onderzoekers monitorden hun bevindingen.

Wat leer je bij een training mindfulness?

Mindfulness is een aandachtstraining, waarin je leert belemmerende gedachten, emoties en fysieke spanningen te herkennen en los te laten. Daardoor leer je te ontspannen en open aanwezig te zijn in het hier en nu. Op die manier kun je stress en fysieke klachten voorkomen of er beter mee omgaan. Je leert om in stresssituaties niet automatisch te handelen, maar bewuste keuzes te maken.

Resultaten effectmeting

In totaal hebben 168 politiemedewerkers uit zeven verschillende eenheden deelgenomen aan de trainingen. De evaluatie op basis van 133 respondenten laat zien dat mindfulness inderdaad kan helpen om het individueel welbevinden en het sociaal functioneren van politiemedewerkers te verbeteren. De geleerde vaardigheden zijn toepasbaar in de dagelijkse praktijk en helpen om met stressmomenten om te kunnen gaan. Daarnaast hebben de trainingen effect op de bewustwording van lichaamssignalen bij executief politiewerk, waardoor iemand meer in contact is met zijn eigen gevoel en gedrag en met de ander. De positieve resultaten van de proeftuin worden geborgd in de politieorganisatie.

Lees ook het interview op onze site met de projectleider en onderzoekers.