Het project SupportApp is bedoeld om de veerkracht van politiemedewerkers te ondersteunen. Er wordt gewerkt aan een app die informatie, advies, ondersteuning en nuttige links biedt bij psychosociale klachten die voort kunnen komen uit het werk. Deze app komt beschikbaar in de appstore van de politie.

SupportApp

Zelfmonitoring en ondersteuning door zorgprofessionals

Politiemedewerkers maken vaak ingrijpende gebeurtenissen mee, wat effect kan hebben op de mentale gezondheid. Door de SupportApp in de politietelefoon, kunnen medewerkers 24/7 beschikken over zelftests en ondersteuning. Dat draagt bij aan vroegtijdige signalering en een betere gezondheid. Zo kunnen medewerkers in de app nagaan hoe ze er mentaal voor staan, of er een goede balans is en wat ze moeten doen om mentaal fit te blijven. Ook zijn er in de app oefeningen en ervaringsverhalen te vinden en kunnen medewerkers laagdrempelig contact zoeken met zorgprofessionals bij de politie, zoals een bedrijfspsycholoog. Zorgprofessionals kunnen ook zelf de app inzetten als onderdeel van de ondersteuning van medewerkers.