Met subsidie van SAOP worden binnen dit project twee interactieve 360 graden-video’s ontwikkeld. Met een VR-bril op kun je als politiemedewerker in de VR-omgevingen ‘rondlopen’ waarbij je verschillende situaties krijgt voorgelegd. Steeds moet je een keuze maken. Het project is bedoeld om de dialoog te bevorderen tussen werknemers onderling en tussen werknemers en leidinggevenden over een gevoelig thema als etnisch profileren.

Bewustwording etnisch profileren

Keuzes maken in een virtuele omgeving

In de VR-omgeving ervaar je bijvoorbeeld dat je ergens op straat loopt en een incident ziet. Je krijgt dan de vraag hoe je op die situatie reageert, of je iemand op straat gaat aanspreken en wie dat is. Afhankelijk van je keuze, gaat het script verder. Er is geen goed of fout. Wel krijg je aan het einde feedback op de keuzes die je hebt gemaakt. Je kunt je bijvoorbeeld verplaatsen in degene die je hebt aangesproken en zien hoe de situatie eruitzag voordat jij arriveerde. Zo kunnen medewerkers zelf inschatten of hun keuze terecht was of misschien op vooroordelen was gebaseerd.

Woorden geven aan keuzes

De VR-omgevingen worden ingezet bij het onderwijs van de Politieacademie en in de eenheid Amsterdam. De tool helpt politiemensen om zich bewust te worden van hun keuzes en waarop die zijn gebaseerd. Door de gesprekken erover met elkaar tijdens de les, leren ze ook woorden geven aan hun keuzes. Daardoor zijn zij beter in staat aan burgers uit te leggen waarom zij iemand controleren. Dat draagt bij aan de-escalatie bij politieoptreden en een veiliger werkklimaat met minder (verbaal) geweld. Bovendien hopen de initiatiefnemers dat met dit project etnisch profileren beter bespreekbaar wordt binnen de politie.

Lees ook het artikel over dit project op onze website