Werk en de arbeidsmarkt veranderen snel onder invloed van ontwikkelingen als technologisering en digitalisering. Dat heeft ook gevolgen voor het werk bij de politie. Het project Future Skills heeft als doel dat medewerkers zich bewust zijn van deze veranderingen en dat ze zich erop kunnen voorbereiden door de juiste vaardigheden te ontwikkelen.

Future Skills

Top drie toekomstige vaardigheden

Volgens het World Economic Forum zijn in 2022 de belangrijkste vaardigheden op de werkvloer:

  • analytisch denken en innovatie
  • actief leren en leerstrategieĆ«n
  • creativiteit, originaliteit en initiatief nemen

Deze vaardigheden verzekeren ons van werk en zorgen voor de menselijke toegevoegde waarde naast werk dat geautomatiseerd, gedigitaliseerd of virtueel kan worden gedaan. In het project Future Skills wordt onderzoek gedaan naar elk van de drie vaardigheden. Zo moet duidelijk worden hoe de vaardigheden te vertalen zijn naar de politie en het politiewerk van de toekomst, en hoe medewerkers zich de vaardigheden eigen kunnen maken.

Wat het project oplevert

Het onderzoek naar de toekomstige vaardigheden wordt uitgewerkt in een:

  • prototype per vaardigheid;
  • film voor medewerkers die uitleg geeft over de 3 skills, hoe ze samenhangen en waarom ze nodig zijn voor het werk in de toekomst;
  • platform en internetpagina waarop de onderzoeksresultaten worden gedeeld;
  • marketingcampagne voor bewustwording en acceptatie.

Een prototype is een innovatief concept om bewustwording bij medewerkers te creƫren. Te denken valt aan een skills paspoort, een film over de vaardigheden of een creatief lab of een game, waarin je de vaardigheden kunt ervaren en ermee kunt experimenteren. De prototypes worden ontwikkeld in cocreatie met designers en kunstenaars. Ze dagen medewerkers uit de toekomstvaardigheden te herkennen, de eerste stappen te zetten tot bewustwording en voor zichzelf te toetsen hoe ze ervoor staan.