Dit project heeft tot doel om in elke eenheid en binnen de Politieacademie een professioneel werkend Netwerk Divers Vakmanschap in te richten. Het netwerk bestaat uit politiemedewerkers met kennis en expertise over verschillende leefstijlen en culturen. Hun taak is om deze kennis en expertise up-to-date te houden, in te brengen bij operationele vraagstukken en te verspreiden onder collega’s in de eenheid.

Kennis van leefstijlen en culturen versterken

Iedere politiemedewerker krijgt wel eens te maken met een casus waarbij een bepaalde leefstijl of cultuur een rol speelt. Dit kan zijn in de dienstverlening (bij afhandeling van aangiftes en slachtofferzorg) of bij conflicten en misdrijven. Het is dan belangrijk deze situatie met de juiste bril te bekijken en te handelen met respect voor de andere cultuur. Dat kan het vertrouwen van minderheidsgroepen in de politie versterken en de kwaliteit van het politiewerk verhogen.

In zulke situaties geven de leden van het Netwerk Divers vakmanschap hun collega’s gevraagd en ongevraagd advies. Door actief kennis uit te dragen en sparringpartner te zijn voor collega’s bij operationele vraagstukken, versterken ze het divers vakmanschap binnen de politie. Ze zorgen ervoor dat de dienstverlening beter wordt en dat conflicten en misdrijven waarbij leefstijlen en culturen een rol spelen, sneller en beter worden opgelost.

Trainingen

Met subsidie van SAOP is het mogelijk het netwerk op te zetten, kennis te delen en de leden van het netwerk te trainen. In de trainingen leren de leden bijvoorbeeld hoe ze hun kennis objectief kunnen inzetten voor de organisatie.

Lees meer over het project in het interview met projectleider Rachid Habchi