Met subsidie van SAOP is de politie-eenheid Den Haag de pilot Programma werkstudenten gestart. In dit project gaan wo-studenten bij de politie werken als werkstudenten. De pilot heeft drie doelen:

  • Instroom van hoger opgeleiden bevorderen
  • Ambassadeurs voor de politie creëren
  • Kennis en competenties verbreden

De politie wil dus wo-studenten met diverse (studie)achtergronden langdurig aan de politieorganisatie binden, in de hoop dat zij ambassadeurs worden, nieuwe inzichten en expertise meebrengen en als vrijwilliger na hun studie duurzaam verbonden blijven aan de politie. Op die manier kan de politie kennis van buiten de organisatie benutten en een meer divers vrijwilligersbestand creëren.

Naar voorbeeld van Defensity College

Het project is gebaseerd op een succesvol project bij Defensie, Defensity College. Daarbij zijn inmiddels ongeveer 200 studenten actief binnen verschillende organisatieonderdelen. 40% van de werkstudenten vindt een baan bij Defensie en 55% van de werkstudenten blijft als reservist verbonden aan Defensie.

Invulling pilot

In deze pilot kunnen in eerste instantie 10 wo-studenten (eerste lichting) 1 à 2 dagen per week werken binnen de politie. De studenten werken 6 maanden bij een organisatieonderdeel aan een opdracht en worden vervolgens ingezet voor een ander organisatieonderdeel. Daarnaast volgen de studenten een vormingsprogramma om een sterkere binding met de organisatie te krijgen. Hierbij horen onder meer de opleiding tot politievrijwilliger (15 dagdelen) en zelfontwikkeling (6 bijeenkomsten). Eind 2021 start een tweede lichting werkstudenten.

Meer informatie

Lees het artikel Politie-eenheid Den Haag start pilot met werkstudenten