Een diverse politieorganisatie is belangrijk om in verbinding te blijven met de samenleving. Mensen uit schaarse doelgroepen melden zich wel aan voor de selectiedagen bij de politie, maar ze komen niet altijd door de selectie. Het project Selectievoorbereiding is bedoeld om meer kandidaten te behouden tijdens het selectieproces en de diversiteit bij de politie te versterken.

Training als voorbereiding op selectie

Met ‘schaarse’ kandidaten worden kandidaten bedoeld die moeilijk te vinden zijn, maar wel vallen binnen de instroomdoelstelling van de politie. Dit zijn bijvoorbeeld kandidaten met een migratieachtergrond of kandidaten voor niveau 2 (surveillant), niveau 3 (agent) en niveau 4 (hoofdagent) in enkele eenheden. In het project wordt een programma ontwikkeld waarmee kandidaten zich op locatie kunnen voorbereiden op de selectiedagen A en B. Zo is de kans groter dat ze door de selectie komen. Kansrijke kandidaten die bij de eerste selectie zijn uitgevallen, worden uitgenodigd voor een trainingsdag die hen voorbereidt op de Herkansing selectiedag.