De politie streeft ernaar een inclusieve werkgever te zijn; een ‘Politie voor Iedereen’. Het project De Blauwe Baan levert hier een belangrijke bijdrage aan. De Blauwe Baan heeft namelijk als missie om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam in te zetten binnen de politie en daarmee de organisatie blijvend te verrijken. SAOP subsidieert dit project.

Duurzame inzetbaarheid

De Blauwe Baan is de eerste interne, sociale onderneming van de politie, die zowel de ontwikkelafdeling als het kennis- en expertisecentrum van de politie vormt op het gebied van de banenafspraak. De banenafspraak houdt in dat de politie de wettelijke verplichting heeft om 713 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking voor 2024. De afgelopen jaren is hard gewerkt om deze doelstelling te behalen. En met succes, want eind 2021 zijn circa 660 banen gecreëerd, waarvan 515 op basis van inhuur (78%) en 145 op basis van een aanstelling (22%).

Het succes is niet alleen kwantitatief van aard. Ook kwalitatief wordt met de instroom van mensen met een arbeidsbeperking een belangrijke bijdrage geleverd aan het politiewerk. Met het binnenhalen van deze mensen draagt de politie bij aan een divers personeelsbestand en een inclusieve werkcultuur. Maar de Blauwe baan richt zich niet primair op het binnenhalen maar vooral op het vasthouden van mensen uit deze doelgroep. Dit gebeurt onder meer door het bieden van begeleiding aan medewerker en leidinggevende en door het aanbieden van trainingen en opleidingen. Door aandacht te besteden aan de persoonlijke en functiegerichte ontwikkeling van deze doelgroep draagt de politie ook bij aan hun duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt (binnen of uiteindelijk weer buiten de politie).

Doelen

Het project De Blauwe Baan is van meerwaarde voor de politiesector en levert een aantal voordelen op, namelijk:

  1. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen de kans om werkervaring op te doen op basis van een tijdelijke aanstelling en om op termijn een vaste aanstelling te krijgen.
  2. Medewerkers van de politie worden door de inzet van deze medewerkers zo veel mogelijk ontlast en kunnen zich richten op hun kerntaken.
  3. Met de instroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt ingespeeld op één van onze grootste uitdagingen, namelijk het capaciteitsvraagstuk.
  4. De politieorganisatie wordt inclusiever.

Voorbeeldprojecten

SAOP heeft eerder bewezen succesvolle projecten gesubsidieerd waar mensen met een arbeidsbeperking zijn ingezet, zoals het project de camerabeeldspecialisten, waar de eenheid Den Haag sinds 2017 mensen met autisme inzet om grote hoeveelheden camerabeelden uit te kijken binnen opsporingsonderzoeken. Of het project dataspecialisten TROI, waar de eenheid Amsterdam onderzoekt of mensen met autisme geschikt zijn om grote hoeveelheden ongestructureerde data om te zetten naar gestructureerde data.

Wil je meer informatie over dit project? Stel dan gerust je vraag door te mailen naar: de-blauwe-baan@politie.nl.