Dit project is een vervolg op het project In verbinding met jezelf, de ander en je omgeving waarbij in trainingen aandacht was voor de mentale, emotionele en sociale kant van het werk bij de politie. Binnen het vervolg worden er verdiepingstrainingen, borgingstrainingen en netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Denk aan introductietrainingen, verdiepingstrainingen en borgingstrainingen. De netwerkbijeenkomsten zijn bedoeld om informatie te delen met elkaar en samen het geleerde levend te houden.

Verbinding

Doel project

Het doel van dit vervolgproject is inhoudelijke verdieping, integratie in districten en diensten, borging van de projectresultaten en investering in menselijke ontwikkeling (groei). Dit kan een eerste stap zijn richting een cultuuromslag bij de politie, waarbij meer aandacht is voor de (vak)mens als geheel.