Tactische rechercheurs komen vaak op een plaats delict (PD) om onderzoek te doen. Het was tot nu toe lastig om je als rechercheur op zo’n situatie voor te bereiden. Je leert in de praktijk hoe je onderzoek doet op een PD, maar daarbij mag je geen fouten maken. De PD-training met virtual reality (VR) biedt uitkomst. In deze interactieve training kunnen rechercheurs oefenen met levensechte situaties. SAOP subsidieert de ontwikkeling van de training en een pilot waarin de training wordt gegeven.

Duurzame leeromgeving voor tactisch rechercheurs

Het doel van de PD-training met virtual reality (VR) is de stressoren op een plaats delict te verminderen voor tactisch rechercheurs. Ook helpt de training rechercheurs om te bepalen welke manier van handelen passend is in elke situatie en om daarover het gesprek met elkaar aan te gaan. Kortom, de training is voor startende en meer ervaren recherchecollega’s (Generalist Tactische Opsporing) een duurzame leeromgeving waarin ze:

  • (positieve) ervaringen kunnen opdoen met (nagenoeg) levensechte plaatsen delict;
  • kennis en vaardigheden kunnen opdoen of bijhouden over opsporingshandelingen;
  • geprikkeld worden om innovatief te blijven leren en functioneren;
  • op hun eigen tempo en tijd de training kunnen volgen.

Deze training is een extra leermiddel naast het huidige onderwijs.

Ontwikkeling training

Voor de ontwikkeling van de training zijn negen maanden gereserveerd. Een belangrijke stap was vooronderzoek naar de behoefte aan training. Wat willen de tactisch rechercheurs graag trainen? Wat zien leidinggevenden aan herhaalde fouten die door training voorkomen kunnen worden? Ook is gekeken naar de landelijke professionele standaard waarin staat welke vaardigheden verwacht worden van tactisch rechercheurs. Zo is een breed beeld ontstaan over de leerbehoeften en benodigde PD-vaardigheden van rechercheurs.

Pilot met de PD-training

Na de ontwikkeling van de training volgt de eigenlijke pilot in Amsterdam-Oost en Amsterdam-West. In deze pilot wordt onderzocht welke filmopnames het beste werken: filmopnames van een plaats delict waarin echte mensen voorkomen (om het zo realistisch mogelijk te maken) of gemodelleerde filmopnames met een omgeving die meer doet denken aan een computerspel.

Evaluatie

Het project PD-training VR startte op 1 september 2020. De pilot duurt een half jaar. Na evaluatie van de pilot zal worden besloten of het wenselijk is door te gaan met de training en op welke manier.

Meer informatie

Lees het artikel Recherchewerk oefenen met VR-bril.