Ervaren medewerkers bij de politie zijn een bron van kennis en ervaring. Hoe kunnen medewerkers op hogere leeftijd plezier in het werk houden nu we langer moeten doorwerken? En hoe zorgen we dat wat zij hebben opgebouwd na hun pensioen blijft bestaan? Met het project ‘Succesvol ouder worden op je werk’ vraagt politievakbond ACP aandacht voor de positie van de politiemedewerker van 55 jaar en ouder. De Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie (SAOP) financiert dit project.

 

Ervaring telt mee

Door het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd blijven politiemensen langer aan het werk. Ook zijn er te weinig nieuwe collega’s die de uitstroom van (oudere) medewerkers opvangen. Deze situatie maakt het extra uitdagend om gemotiveerd aan het werk te blijven. Dit geldt ook voor de groep 55-plussers, die veelal ervaren is in het politievak. Uit een enquête van politievakbond ACP in 2020 blijkt dat deze collega’s behoefte hebben aan zich gewaardeerd, gezien en gehoord te voelen. Ze willen blijven meetellen en zien graag dat de chef en collega’s oog hebben voor hun capaciteiten. Vaardigheden waarmee de politie haar voordeel kan doen. Ervaren medewerkers kunnen immers hun waardevolle kennis overbrengen op hun collega’s.

De uitdaging

Voor de werkgever is het een uitdaging om het werk voor 55-plussers zo leuk mogelijk te maken en te houden. Hierbij is het belangrijk om de sterke punten en passies van mensen te gebruiken en daar de teams op in te richten. Tegelijkertijd moet het werk zo georganiseerd worden dat het de vakontwikkeling blijvend stimuleert.

Succesvolle bijdrage

Politievakbond ACP wil met project ‘Succesvol ouder worden op je werk’ een nieuwe manier van werken bedenken. Een werkwijze, waarmee 55-plussers succesvol ouder worden op het werk en daarmee positief bijdragen aan het werk van de politie. Met het project wil de ACP 55-plussers aanzetten tot het zelf oppakken van de regie over hun werkende leven. De verschillende thema’s van het project zijn:

  • Zelfmanagement;
  • Positieve punten-benadering;
  • Jobcrafting;
  • Zingeving/betekenisvol werk.

Inzicht in mogelijkheden

Werknemers bij de politie die richting de pensioengerechtigde leeftijd gaan, hebben handvatten nodig voor de invulling van de laatste jaren van hun carrière. Ze zoeken informatie over hoe je je ook op latere leeftijd blijft ontwikkelen en plezier houdt in het werk. Het is daarom belangrijk dat ze inzicht krijgen in hun mogelijkheden als ervaren politieman of politievrouw. De ACP wil met het project bijdragen aan het vergroten van het werkplezier van 55-plussers bij de politie, zodat zij gezond en succesvol ouder worden op hun werk. Zo blijven zij langer behouden als werknemer bij de politie, evenals hun kennis en ervaring.