Onlangs is het ESF-project Anders roosteren afgerond. De werkwijze van het roosteren heeft afgelopen jaren een verandering ondergaan binnen een aantal politie-eenheden en de resultaten mogen er zijn. Voorheen was de planner leidend voor het opstellen van het dienstrooster en tegenwoordig zijn medewerkers daar zelf verantwoordelijk voor. Maar hoe werkt dat nu precies als iedereen zijn eigen dienstrooster mag bepalen? ‘Zelfroosteren is anders roosteren, het gaat om gedragsverandering,’ geeft projectleider Heinie Cornelissen aan.

Europees Sociaal Fonds

De afgelopen jaren heeft SAOP voor verschillende projecten van de politie subsidie aangevraagd uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Ook voor het project Anders roosteren (destijds gestart onder de naam Zelfroosteren). De ESF-subsidie maakt deel uit van de regeling Duurzame inzetbaarheid voor bedrijven en instellingen. Deze subsidie is bedoeld voor projecten die duurzame inzetbaarheid van medewerkers bevorderen. Nadat de subsidieaanvraag voor het Anders roosteren was toegekend, is het project in 2018 van start gegaan.

Tijd voor verandering

‘Bij het klassieke roosteren werd het werk bepaald door de planner,’ zegt projectleider Heinie Cornelissen, Business Change Manager CM bij de politie. ‘Deze planner werd al gauw overvraagd, terwijl de keuze om vijf dienstauto’s zondagochtend in te plannen eigenlijk niet bij de planner zou moeten liggen. Mensen werden vaak willekeurig ingeroosterd terwijl ze op die dag bijvoorbeeld net een papa- of mamadag hadden. Een ander probleem was dat de leiding meer personeel wilde laten inplannen dan er feitelijk was. En dan nog overal die papieren roosters als kladjes aan de muur.’ Kortom, het was tijd voor verandering om de inzetbaarheid van politiemedewerkers duurzaam te verbeteren.

Duurzame inzetbaarheid

Politiemedewerkers hebben te maken met een hoge werkdruk, onder andere door personeelstekort en onregelmatige werktijden. ‘Door teams zelf verantwoordelijkheid te geven voor het maken van sluitende roosters, worden ze in hun kracht gezet en niet de leiding,’ geeft Cornelissen aan. Deze andere vorm van roosteren kan een mooi middel vormen om meer balans tussen werk en privé te creëren. Dit vergt een goede onderlinge afstemming tussen collega’s.

Cornelissen: ‘Het gaat hier om gedragsverandering.’ Politiemedewerkers kunnen zelf hun rooster bepalen maar wél in samenspraak met hun collega’s. Afstemming tussen collega’s over wensen en knelpunten kun je goed zelf organiseren in het roosterproces. Als je het samen doet en rekening met elkaar houdt, draagt zelf roosteren bij aan de duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers. ‘Pas als je er samen niet uitkomt, kan worden opgeschaald naar de leidinggevende.‘

Aan de slag met anders roosteren

In het verleden heeft SAOP initiatief genomen voor het arbeidsmarktproject Roosteren met binding. Het ESF-project Anders roosteren is een vervolg hierop. ‘We hebben de betrokken collega’s van het project Roosteren met binding uitgenodigd voor een gesprek om hun ervaringen te horen,’ zegt Cornelissen. ‘Voor Anders roosteren was wel een andersoortig registratiesysteem nodig. Wij hebben toen gekeken naar de registratiesystemen binnen de zorg, maar ook bijvoorbeeld bij de KLM.’

‘In onze beginfase zijn wij aan de slag gegaan met elf proeftuinteams uit de verschillende eenheden. De Universiteit Twente heeft toen een aantal evaluaties gehouden. Hun advies was om door te gaan met Anders roosteren. Aangezien je als team gezamenlijk verantwoordelijk bent voor een goed rooster, kan deze manier van roosteren het teamgevoel versterken. Uiteindelijk gaat het in dit project om gedrag en niet om het proces of het systeem.’

Resultaten en borging

Onlangs is het project Anders roosteren afgerond. De nieuwe manier van roosteren is inmiddels voor een deel in de organisatie geïmplementeerd. De doelgroep bestaat voornamelijk uit het ‘blauw op straat’ maar ook uit opsporingsteams, politiemedewerkers van de meldkamer en de regionale serviceteams. Naar een goed passend registratiesysteem wordt nog gezocht. Cornelissen: ‘Op dit moment loopt er een aanbesteding voor een nieuw registratiesysteem waarbij alles geïntegreerd wordt in één systeem. Medio 2022 zal dit klaar zijn.’

Het succes van de borging van het project ligt volgens Cornelissen in de verbinding: ‘Verbinding met mensen uit alle eenheden, werken met proeftuinteams, contact met de OR, en veel mond-tot-mondreclame. De animo is enorm. Er zijn nu vijftig teams landelijk aan de slag gegaan met Anders roosteren. Het project is echt een succes geworden.’