Binnen de politie komt het regelmatig voor dat medewerkers uitvallen als gevolg van werkgerelateerde problemen, zoals PTSS, burn-out of dienstongevallen. Het blijkt dat veel van deze medewerkers behoefte hebben aan ondersteuning van een buddy. Daarom is er de afgelopen vijf jaar hard gewerkt aan de oprichting van een landelijk buddynetwerk voor politiemedewerkers die omwille van beroepsziekten uitvallen of weer re-integreren.

Laten we – voordat we dieper ingaan op de afgelopen vijf jaar waarin drie succesvolle buddyprojecten zijn gerealiseerd – de vraag beantwoorden: wat is een buddy? Een buddy is een collega-agent die een luisterend oor biedt en verdere ondersteuning biedt. Een buddy kan bijvoorbeeld meegaan als de betrokkene opziet tegen een gesprek of voor het eerst weer naar het bureau gaat na een periode van afwezigheid. De buddy vormt zo een aanvullende ondersteuning, naast de professionele hulpverleners.

Positieve ondersteuning dankzij een buddy

Het buddyproject is een van de manieren waarop de Nationale Politie op een positieve wijze laat zien dat zij haar collega’s wil bijstaan die uitgevallen zijn als gevolg van beroepsziekten of dienstongevallen. Een landelijk buddynetwerk draagt niet alleen bij aan een betere opvang, nazorg en re-integratie, maar ook aan een gezondere organisatie in bredere zin. Zelfs gezonde collega’s ervaren hierdoor dat zij deel uitmaken van een organisatie met een ondersteunend psychosociaal klimaat.

Drie buddyprojecten in 5 jaar

De afgelopen vijf jaar zijn er drie buddyprojecten succesvol gerealiseerd. De projecten Buddy door dik en dun I en II focusten zich op de oprichting van een landelijk buddynetwerk voor politiemedewerkers die door beroepsziekten uitvielen of weer re-integreerden. In het derde project Monitoring Borgingsproces Buddynetwerk is gewerkt aan de borging van het buddynetwerk binnen de politieorganisatie.

Resultaat

Inmiddels zijn we vijf jaar verder en zijn alle drie de projecten succesvol afgerond. Het buddynetwerk is geïntegreerd in het Programma Bijzondere Zorg van de Politie en heeft goedkeuring gekregen van het MT Veilig en Gezond Werken. Dit heeft geleid tot een gestructureerde aanpak van het landelijke buddynetwerk binnen de Nationale Politie, wat het oorspronkelijke doel van dit project was.

Helga Blom, projectleider landelijk buddyproject: Het buddynetwerk wordt op dit moment bij een aantal eenheden uitgevoerd. Komende jaren hopen we dat het verder uitgerold wordt binnen alle regionale politie-eenheden.