Het bestuur van SAOP heeft eind 2019 de subsidieaanvraag van de politie gehonoreerd voor het opzetten van een zogenoemde interne Autisme Ambassade. Dit is een netwerk van werknemers met autisme uit verschillende lagen van de organisatie die zich inzetten om open te zijn over hun autisme. Zo bieden de ambassadeurs steun aan andere collega’s met autisme of een vermoeden van autisme en werken ze aan destigmatisering.

Randvoorwaarden voor behoud medewerkers
Een aantal jaren geleden startte het project Camerabeeldspecialisten. De camerabeeldspecialisten zijn inmiddels niet meer uit de politieorganisatie weg te denken. Het is belangrijk om goede (im)materiële randvoorwaarden te creëren om deze medewerkers binnen de politieorganisatie te behouden. Daarom heeft SAOP € 52.755 beschikbaar gesteld voor de opzet van een interne Autisme Ambassade. Deze bestaat uit 5 tot 15 getrainde ambassadeurs voor medewerkers met autisme.

In gesprek met collega’s
De ambassadeurs van de Autisme Ambassade gaan in gesprek met de organisatie (van directie tot directe collega’s) over wat zij nodig hebben om beter en met meer plezier te kunnen werken. Dat kunnen praktische aanpassingen zijn, bijvoorbeeld op de werkplek, of afspraken met leidinggevenden. De ambassadeurs laten zien wat autisme inhoudt en maken de omgang met mensen met autisme gewoner. Het doel: meer begrip en een betere werksfeer.

Deelname aan project Vanuit Autisme Bekeken
Het project wordt extern ondersteund door Vanuit Autisme Bekeken (VAB) dat vanuit het GAK subsidie heeft gekregen voor het project ‘Autisme en inclusief werkgeverschap: een duurzaam en overdraagbaar concept’. De SAOP-subsidie maakt het mogelijk aan het VAB-project deel te nemen. Naast de politie doen ook ASML en de zorggroep Parnassia mee aan deze pilot. Het project bij de politie loopt van 1 januari 2020 tot en met februari 2020

Bijdrage aan Banenafspraak
Door deelname aan het VAB-pilotproject levert de politie indirect ook een bijdrage aan de Banenafspraak. De pilot draagt namelijk bij aan het behoud van werk voor werknemers met autisme en biedt perspectief op werk voor deze werknemers of werkzoekenden. In het verlengde daarvan is dit een steun voor alle medewerkers die gebaat zijn bij veiligheid en ruimte om zichzelf te kunnen zijn in de werkomgeving. Kortom, het project bevordert een inclusief klimaat bij de politie en valt daarom onder het SAOP-thema ‘diversiteit’.