Doel van het project ‘Bewustwording Etnisch Profileren’ is om met behulp van interactieve les- en leerstof politiecollega’s zich bewust te laten worden van de effecten van vooroordelen en gedrag dat neigt naar etnisch profileren. SAOP subsidieert de ontwikkeling van een interactieve les- en leermethode op basis van 360 graden-videotechnologie.

Bewustwording Etnisch Profileren

Gelijkwaardige behandeling

Het project ‘Bewustwording Etnisch Profileren’ van de eenheid Amsterdam, waarvoor SAOP €67.340 beschikbaar heeft gesteld, is bedoeld om de dialoog te bevorderen tussen werknemers onderling en tussen werknemers en leidinggevenden op het ingewikkelde vraagstuk van etnisch profileren en gelijkwaardige behandeling. De subsidie wordt gebruikt voor het ontwikkelen van 360 graden-video’s, hiermee kan de kijker letterlijk in de film stappen en deel uitmaken van wat er zich in de film afspeelt. Ook wordt de subsidie gebruikt voor het maken van een promovideo die geplaatst kan worden op het Politie-intranet en voor onderzoek naar de methode. De Politieacademie zorgt voor de ontwikkeling van les- en leerstof die beschikbaar wordt gesteld aan praktijkcoaches en ambassadeurs in de eenheid Amsterdam.

Interactieve les- en leerstof

De interactieve les- en leerstof kan binnen het onderwijsproces op de Politieacademie en in het vakbekwaamheidsproces in de eenheid worden gebruikt.
Er wordt zowel een versie ten behoeve van coachend leren ontwikkeld – individueel en klassikaal – als een versie die gebruikt kan worden in een digitale leeromgeving, waarbij de video’s bekeken kunnen worden zonder coach of begeleiding.

De-escalatie

De tool zorgt voor meer bewustwording, maar ook voor de ontwikkeling van meer ‘taal’ waardoor politiemensen beter in staat zijn aan burgers uit te leggen waarom zij iemand controleren. Dat draagt bij aan de-escalatie bij politieoptreden en een veiliger werkklimaat met minder (verbaal) geweld. De 360 graden-video moet worden gezien als eerste ijsbreker om het onderwerp minder emotioneel te maken waardoor het gesprek kan worden gevoerd, ook op de werkvloer met elkaar.

Amsterdam

In de projectperiode is de interactieve lesstof in eerste instantie bedoeld voor de operationele politiecollega’s in de eenheid Amsterdam (20 ambassadeurs en 200 politiemensen op 4 basisteams) en 80 à 100 studenten van de Politieacademie als onderdeel van hun opleiding bij de praktijktraining Gebiedsgebonden Politie en politiecontroles. Het project sluit af met een onderzoek onder de deelnemers naar het effect van deze interactieve les- en leermethode.
Het project loopt van medio 2019 tot eind 2020.

Meer informatie

Stuur een mail naar saop@caop.nl.