Op 4 maart was SAOP aanwezig bij de lancering van de politie app BlueVitaal. Dit project, gesubsidieerd door SAOP, biedt mentaal overbelaste politiemedewerkers inzicht in hun eigen herstel- en re-integratieproces.

De politie app BlueVitaal is nu echt klaar om een verschil te maken in de levens van politiemensen. De app betrekt politiemedewerkers en hun thuisfront (partner en familie) bij het herstel- en re-integratieproces dat zij doorlopen. Ook stelt het begeleiders in staat dit proces te monitoren, wat kan leiden tot meer persoonsgerichte en meer effectieve ondersteuning.

Tijdens de lancering bracht projectleider Elise Verkade een dankwoord uit aan ongeveer 35 mensen die betrokken zijn geweest bij dit project. Dianne van Gammeren van de Politie eenheidsleiding Rotterdam zal zorgen voor de verdere borging van BlueVitaal binnen de Politie Eenheid Rotterdam.

Meer informatie over dit project lees je op de projectpagina van BlueVitaal.