Sinds 2016 loopt het door SAOP gesubsidieerde project Blauw Talent, dat als doel heeft multicultureel talent te behouden voor de politie. Door kansrijke kandidaten extra te trainen wordt geprobeerd te voorkomen dat zij uitvallen tijdens de selectieprocedure voor de Politieacademie. Voor de uitvoering van het project werken de Nationale Politie, afdeling IDU, en Azur trainingen samen.

Politieagent houdt toezicht in de tuin van het ministerie van Veiligheid en Justitie

Wat zijn de resultaten tot nu toe?
In 2016 zijn er binnen Blauw Talent 66 kandidaten klaargestoomd en in 2017 waren dat er 46. Ook in 2018 worden er nog groepen getraind. Tot nu toe heeft 80 procent van de kandidaten de eerste selectiedag bij herkansing positief afgerond en 74 procent is ook de tweede selectiedag goed doorgekomen. Op de eerste selectiedag worden kandidaten getoetst op fysieke vaardigheden, taalvaardigheid en cognitieve capaciteiten. Op de tweede selectiedag krijgen ze een psychologisch onderzoek en doen ze een praktijkopdracht door middel van een rollenspel.

Intensieve training van acht weken
Blauw Talent verhoogt het niveau van kansrijke kandidaten met een migratieachtergrond die net niet door de eerste selectiedag komen. Als wordt ingeschat dat kandidaten in relatief korte tijd kunnen verhogen, worden ze toegelaten tot het programma. Na een periode van acht weken intensief werken aan hun kennis, competenties en vaardigheden, blijken de meeste kandidaten de herkansing van de eerste selectiedag wel te kunnen volbrengen, zodat ze bij een volgende sollicitatie door kunnen naar de tweede selectiedag.

Inhoud programma
Het programma Blauw Talent bestaat uit drie contactmomenten per week en kent de volgende onderdelen:

 • Cognitie en taal
 • Kennis en vaardigheden vergroten
 • Innerlijke drive ontdekken
 • Intrinsieke motivatie
 • Bewust worden van omgevingsinvloeden op eigen gedrag
 • Zelfvertrouwen en zelfkennis vergroten
 • Leren reflecteren
 • Conditie en uithoudingsvermogen op peil krijgen (voldoen aan de toets fysieke vaardigheden)
 • Doorzettingsvermogen vergroten en werken aan eigen houding en gedrag
 • Groepsopdrachten uitvoeren
 • Opdrachten onder druk verrichten
 • Werken aan actie-intelligentie in combinatie met samenwerkingsoefeningen
 • Weerbaarheid
 • Omgaan met agressie