Door corona waren er het grootste deel van 2020 minder medewerkers aanwezig in het hoofdbureau van de eenheid Den Haag. Moeilijk om dan goed te beoordelen of de Sign Language Coffee Bar, waar dove en slechthorende barista’s werk vinden, kostendekkend is. Jory de Groot, coördinator Banenafspraak, hoopt op voortzetting van de koffiebar en betere tijden in 2021. Ze maakt in elk geval een handreiking voor andere eenheden die met een koffiebar willen beginnen.

Ontmoetingsplaats
De Groot is nog steeds enthousiast over koffiebar de Blauwe Boon, die gerund wordt door ‘gebaarista’s’, dove en slechthorende barista’s. ‘Het draagvlak was groot vanaf het begin. Dat bleek uit de vele positieve reacties op het feedbackbord dat we de eerste tijd bij de bar hadden geplaatst. Mensen die niet in de Blauwe Boon komen, hadden er wel van gehoord en vonden het ook een goed initiatief. De Blauwe Boon is inmiddels niet meer weg te denken. Het is er gezelliger dan bij een gewone koffieautomaat. Het is ook echt een ontmoetingsplaats geworden binnen het bureau, er zijn formele en informele overleggen en leidinggevenden komen er met hun relaties.’ Ook nu er nieuwe koffieautomaten zijn met betere koffie heeft de Blauwe Boon voordelen; de cappuccino bijvoorbeeld wordt met echte melk gemaakt. De bonen worden ingekocht bij OVErHOOP, een kleine branderij in Woerden waar mensen werken met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Kostendekkend
De barista’s worden ingehuurd vanuit het budget Banenafspraak. De overige kosten moeten worden gedekt door de omzet. ‘De omzet was vanaf het begin in oktober 2019 best goed’, zegt De Groot. ‘Maar zo’n bedrijfskoffiebar heeft een beperkt aantal afnemers en mensen moeten betalen voor de koffie. Er is dus concurrentie van gratis koffie uit de automaat. De Blauwe Boon was met moeite kostendekkend. Op dit moment is de bar niet kostendekkend: door corona zijn er minder mensen op het hoofdbureau. We willen de koffiebar in 2021 graag voortzetten, omdat deze dit jaar geen eerlijke kans heeft gekregen zich te bewijzen.’

Handreiking
Het was door de coronaomstandigheden niet opportuun om de pilot binnen de politie te borgen en uit te rollen, wat wel de bedoeling was. De Groot start binnenkort met het schrijven van een handreiking voor andere politie-eenheden die met een Sign Language Coffee Bar willen beginnen. ‘Wat anderen van onze ervaringen kunnen leren, is bijvoorbeeld de manier van organiseren. Je moet in een vroeg stadium contact zoeken met de cateraar. Onze cateraar was meteen enthousiast. Er was nog geen luxe koffiebar en ze vonden dat een leuke toevoeging. De Blauwe Boon is nu onderaannemer van onze cateraar. We betalen de cateraar om de inkoop voor de koffiebar te regelen. Verder hoeven ze eigenlijk niet eens zo veel te doen: Sign Language Coffee Bar leverde de bar, het scherm met producten en de vertaling ervan in gebaren, en de barista’s. Die werken zelfstandig.’

Doorstroom
Ook al komen er op het ogenblik minder klanten, de gebaarista’s hebben nog steeds plezier in hun werk. En er zijn positieve ontwikkelingen: voor Benjamin, gebaarista vanaf het begin, wordt bekeken of er een plek is binnen de politie waar hij met zijn achtergrond als farmaceutisch wetenschapper beter tot zijn recht komt. Robert is al doorgestroomd naar een functie die beter past bij zijn niveau.

Veel politiemedewerkers hebben inmiddels een aantal gebaren geleerd. Een capuchon over je hoofd doen: cappuccino. De Groot: ‘De gebaren zijn vrij intuïtief. Mensen bestellen vaak hetzelfde, dus zo’n gebaar leer je snel. ‘Goedemorgen’ en ‘bedankt’ staan ook op het scherm, dus dat kunnen we nu ook zeggen in gebaren.’

Wat vinden de gebaarista’s?
LaylaLayla: ‘Ik kan nu laten zien dat dove mensen dit soort werk heel goed kunnen doen en dat andere mensen mij niet anders moeten behandelen omdat ik doof ben. Ook heb ik sociale contacten en leef ik niet zo binnen vier muren. Met sommige klanten heb ik echt heel leuk contact; die willen graag een beetje gebarentaal leren.’

BenjaminBenjamin: ‘Mijn baan als barista betekent voor mij een kans om met plezier te werken en het is fijn om tegelijkertijd hardwerkende klanten de kans te geven te genieten van een lekker bakje koffie.’

ShardaMarga: ‘Ik vind het leuk om klanten tevreden te stellen met een overheerlijke verse, zelfgemaakte koffie. Ik vind het mooi dat we gebarentaal bekender maken: de klanten leren de taal en kunnen zo goed met ons communiceren. Werken bij De Blauwe Boon biedt ook kansen op bredere mogelijkheden in de toekomst.’

Meer weten?
Lees over de eerste ervaringen
Bekijk een filmpje over de Blauwe Boon