Wat kunnen we doen om politiemedewerkers tot aan hun pensioen gezond en met plezier actief aan het werk te houden? Daarover gaat het project ‘Succesvol ouder worden op je werk’, dat is ontwikkeld door de politievakbond ACP. Met dit project wil de politievakbond een bijdrage leveren aan het oplossen van het capaciteitsprobleem bij de politie. Onlangs heeft SAOP subsidie toegekend aan dit project. Op 17 mei 2022 gingen deelnemers aan de slag met de eerste activiteit: Lego Serious Play.

Het project heeft primair tot doel om in co-creatie met oudere medewerkers een duurzame aanpak te ontwikkelen. Daarmee krijgen oudere medewerkers inzicht in hoe zij hun sterke punten in hun werk kunnen inzetten. Het projectteam gebruikt actuele wetenschappelijke inzichten over hoe je medewerkers tot hun pensioen actief kunt houden. Daarnaast gaat het team op een leuke manier met oudere medewerkers in gesprek over hoe zij met plezier kunnen blijven werken. Deze co-creatie zorgt voor grote betrokkenheid van de doelgroep bij het project.

Bouwen via beeldspraak

Op dinsdag 17 mei vond de eerste activiteit van dit project plaats: Lego Serious Play. Projectmanager Johan Lemans en projectmedewerkers Saskia Bodelier en Annelies Groenhof heetten de deelnemers aan dit project welkom in Baarn. Via Lego Serious Play bouwden de aanwezigen tijdens de sessie met legoblokjes na wat zij voor zich zien als het om hun werk gaat. Het werken met Lego zorgt ervoor dat iedereen actief meedoet en in beeldspraak gaat praten. Zo leren deelnemers beter te verwoorden wat zij willen zeggen.

Betekenisvol werk

De dag startte met een voorstelronde, waarin iedereen benoemde wat het politiewerk leuk maakt. Meningen die vaak naar voren kwamen, waren: ‘naast je collega staan en iets voor hem of haar betekenen’, ‘midden in de samenleving staan’ en ‘opkomen voor zwakkeren en het verschil maken’. Na de voorstelronde ging de groep dieper in op wat betekenisvol werk voor hen inhoudt. Bij de bespreking van de bouwwerken kwamen de verhalen los. Wat vaak terugkwam, is het verschil maken, contact met mensen en de zorg voor elkaar.

Vervolgens gingen de deelnemers aan de slag met de volgende opdracht: bouw in vijf minuten wat je nodig hebt om je werk betekenisvol te maken. Uit de daaropvolgende verhalen kwam naar voren dat er behoefte is aan meer collega’s op straat, aan meer mensen en middelen. Ook benoemde iemand dat ‘het belangrijk is om de conditie op peil te houden, zowel fysiek als mentaal’.

Bouwen aan de toekomst

De gesprekken die tijdens de ochtendsessie op gang kwamen, gaven een goed beeld van wat er speelt en leeft bij de deelnemers. Ook de middagsessie gaf een positief resultaat. Alle informatie en verhalen vormen een groot deel van de bouwstenen, waarmee het project ‘Succesvol ouder worden op je werk’ wil bouwen aan de toekomst: een hogere duurzame inzetbaarheid van politiemedewerkers, zodat ze vitaal en met plezier hun betekenisvolle werk kunnen doen.

Meer weten en zelf meebouwen?

In het artikel ‘Bouwen aan een duurzame toekomst bij de politie’ op de ACP-website lees je meer over deze sessie. Als 55-plusser kun jij ook samen met collega’s of jouw team meedenken over ‘Succesvol ouder worden op je werk’ in een volgende inspiratievolle Lego-bouwsessie. Je kunt je ook met jouw team aanmelden voor zogenoemde ‘Living labs’: samen met het projectteam werken aan het ontwerpen, bouwen en uitproberen van een nieuwe aanpak, om het werk aantrekkelijk te houden tot aan jouw pensioen. Heb je interesse in dit project, de Lego-bouwsessie of ‘Living labs’ en wil je hierover in gesprek? Neem dan contact op met Johan Lemans, via j.lemans@acp.nl.