Regelmatig vallen er bij de politie medewerkers uit als gevolg van werkgerelateerde problemen (PTSS, burn-out, dienstongevallen). Een groot aantal van deze medewerkers blijkt behoefte te hebben aan een buddy, zowel tijdens hun uitval als bij hun re-integratie. Dit blijkt uit een inventarisatie in het eerder door SAOP gefinancierde project ‘Buddy PTSS’. In dit vervolgproject wordt er daadwerkelijk een landelijk buddynetwerk opgezet en wordt er gewerkt aan de juiste randvoorwaarden daarvoor. Lees meer over het project ‘Buddy door dik en dun’