De politie streeft ernaar een inclusieve werkgever te zijn; een ‘Politie voor Iedereen’. Het project De Blauwe Baan levert hier een belangrijke bijdrage aan. Dit project wordt gesubsidieerd door SAOP.  De Blauwe Baan betreft dankzij deze subsidie de eerste sociale onderneming van de politie. De Blauwe Baan vormt zowel de ontwikkelafdeling als het expertisecentrum op het gebied van de Wet banenafspraak.

Duurzame inzetbaarheid

De Blauwe Baan heeft als missie om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam in te zetten binnen de politie en daarmee de organisatie blijvend te verrijken. Daarbij focust De Blauwe Baan zich niet alleen op het aantrekken van mensen met een arbeidsbeperking, maar ligt de focus primair op het vasthouden van mensen in deze doelgroep. De Blauwe Baan doet dit onder meer door begeleiding te bieden aan medewerkers én aan leidinggevenden. Ook biedt De Blauwe Baan specifieke trainingen en opleidingen aan. Door daarnaast aandacht te besteden aan de persoonlijke en functiegerichte ontwikkeling van de doelgroep, draagt de politie bij aan hun duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

De Wet banenafspraak

De Blauwe Baan vormt het expertisecentrum op het gebied van de Wet banenafspraak. De banenafspraak houdt in dat de politie de wettelijke verplichting heeft om 713 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking voor 2024. De afgelopen jaren is hard gewerkt om deze doelstelling te behalen. En met succes, want eind 2021 zijn circa 660 banen gecreëerd, waarvan 515 op basis van inhuur (78%) en 145 op basis van een aanstelling (22%). Hiermee draagt de politie bij aan een divers samengesteld personeelsbestand en een inclusieve werkcultuur.

Meer informatie over dit project vind je op de projectpagina van De Blauwe Baan.