Heb je een nieuw idee om meer mensen te interesseren voor werken bij de politie? Of heb je een idee om jezelf en je collega’s langer gezond en met plezier aan het werk te houden? Of om de diversiteit in de uniformenberoepen te vergroten? En is dat idee niet alleen interessant voor de eenheid waar je werkt, maar ook voor collega’s bij andere eenheden van de politie? Of voor collega’s bij Defensie, de Douane of de Dienst Justitiële Inrichtingen? Dan kan jouw idee in aanmerking komen voor een stimuleringspremie van €5.000,-!

Samenwerking in uniformkolom op congres Mobiel in uniform
Een beroep in uniform is vaak zwaarder dan een gemiddeld beroep en vereist specifieke vaardigheden. Daarom is het extra belangrijk om stil te staan bij duurzame inzetbaarheid en mobiliteit in deze beroepen. Tijdens het congres Mobiel in uniform op 26 september 2019 kwamen werkenden van de politie, brandweer, douane, defensie en Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) samen om aan de slag te gaan thema’s als werving en selectie, opleiden, loopbaanontwikkeling, mobiliteit en diversiteit. De dag werd afgesloten met een paneldiscussie waar HRM-directeuren Marijke van den Broek (Politie), Anita Ligthart (Douane), Anne le Fevre-Wols (DJI) en Peter Reesink (Defensie) hun visie gaven op de manier waarop samenwerking kan ontstaan tussen de verschillende beroepsgroepen.

Beste ideeën rond duurzame inzetbaarheid
Het bestuur van SAOP wil die samenwerking concreet ondersteunen en heeft daarvoor twee keer €5.000 in het vooruitzicht gesteld als stimuleringspremie. Deze stimuleringspremies gaan naar de twee beste ideeën van politiemedewerkers die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van collega’s en interessant zijn voor de politie zelf èn een andere organisatie in de uniformkolom. Denk bijvoorbeeld aan gezonde voeding op je werk als je onregelmatig werkt, een workshop beter leren omgaan met de balans tussen werk/privé of gezamenlijke voorlichting op scholen als wervingsactiviteit in de regio. De besturen van de arbeidsmarktfondsen voor Defensie (ASD) en het Rijk (A+O fonds Rijk) stellen elk ook twee keer €5.000 euro beschikbaar voor vernieuwende ideeën voor de uniformkolom.

Dien je plan in voor 1 april
Vanaf nu is het mogelijk je idee in te dienen. Maak een plan en dien dit vóór 1 april 2020 in door te mailen naar het secretariaat CAOP. Uit de beste ideeën worden 6 winnaars gekozen, die vervolgens met de gewonnen €5.000,- het plan daadwerkelijk kunnen uitvoeren. Op de congreswebsite van Mobiel in uniform zie je wat er in je plan moet staan, wat de voorwaarden zijn en waar bij de beoordeling op wordt gelet.