Hoe zorgen we ervoor dat medezeggenschap professioneel wordt ingevuld en dat de OR een goede vertegenwoordiging is van alle medewerkers? En hoe zorgen we voor vernieuwing en verjonging in medezeggenschap? Die vragen staan centraal in het project Horizon medezeggenschap. Het project loopt nu één jaar en het eerste deel is afgerond. We blikken kort terug en vooruit.

Onderzoek toekomst medezeggenschap
Het project Horizon medezeggenschap loopt tot eind juni 2022. Het eerste deel van het project is een onderzoek naar de toekomst van medezeggenschap van de politie in 2023. Een goed bezochte starbijeenkomst in december 2019 werden gevolgd door een enquête en interviews. Het onderzoek is nu afgerond. De uitkomsten bieden handvatten om te komen tot meer professionalisering en grotere legitimiteit van medezeggenschap.

Jongere medewerkers enthousiasmeren
Met het tweede deel van het project willen de ondernemingsraad en de politie jongere medewerkers enthousiasmeren om betrokken te raken bij medezeggenschap. Als er meer jongeren in de OR’s komen, zijn die herkenbaarder voor alle leeftijdsgroepen. Ook is belangrijk dat jongeren op andere manieren invloed uitoefenen, via een platform als Blue M (Blue Movement), via NextGen of via andere vormen van medewerkersparticipatie. Het concrete doel is dat meer jongere medewerkers zich verkiesbaar stellen voor de verkiezingen van ondernemingsraden in het najaar van 2021 – 1 à 3 per (C)OR – en dat dat daadwerkelijk leidt tot verjonging. Dan is er meer diversiteit aan tafel en kan er naar verwachting breder naar vraagstukken worden gekeken.

Succes- en faalfactoren
Zo startte in januari 2020 in de Eenheid Zeeland-West-Brabant en de Eenheid Limburg de pilot MZ-Frontliners, met het doel om succes- en faalfactoren te ontdekken in het meekrijgen van jongeren. In Zeeland-West-Brabant bleek een actieve 1-op-1-benadering beter te werken dan flyeracties op bureaus of IBT-locaties. De Eenheid Limburg organiseerde samen met de OR een startbijeenkomst. Daardoor raakten leidinggevenden op de hoogte van de pilot en spoorden ze, net als de OR-leden, medewerkers aan om zich via workshops te verdiepen in een eventueel lidmaatschap van de OR. In Limburg zijn tot nu toe 12 aanmeldingen van OR-leden, in Zeeland-West-Brabant 9.
Een van de producten die deze pilot moet opleveren, is een toolkit voor OR’s: een handleiding, formats voor wervings- en promotiemateriaal en een menukaart met tips en tricks om jongeren te betrekken.