Wie is de politiemens en hoe blijf je dat in een alsmaar veranderende maatschappij? Daar probeert het project ‘Hartstocht voor politiemensen’ antwoord op te geven. Dit project is gericht op het formuleren van een gezamenlijk beeld van de toekomstige politiemens. De door SAOP verstrekte subsidie maakt het mogelijk dat politiemedewerkers zelf het gewenste toekomstbeeld kunnen onderzoeken en bepalen. Dit komt ten goede aan de wendbaarheid van politiemedewerkers en aan een toekomstige, meer wendbare organisatie die in staat is in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen.

2 agenten op fietsen

Reflecteren op handelen

De huidige maatschappij vraagt van politiemensen voortdurend om te balanceren tussen ‘optreden’ en ‘meebewegen’. Tussen ‘begrenzen’ en ‘beschermen’. Als politiemens probeer je iemand te zijn die niet tegenover, maar tussen de mensen staat. Het is daarom van belang dat politiemensen de ruimte krijgen om te reflecteren op hun handelen en kunnen terugvallen op hun oorspronkelijke verlangen om van betekenis te mogen en kunnen zijn.

Wendbare, toekomstbestendige organisatie creëren

Om het reflecterende vermogen van politiemensen te versterken, ligt de focus van dit project de komende periode op het aanleren van de principes van transitiekunde. Dit is een wetenschappelijk onderbouwde manier van denken, doen en organiseren om de kansen en urgentie voor fundamentele vernieuwing richting een duurzame politieorganisatie te ontwikkelen.

Vervolgens wordt, met behulp van House of Coherence (een huis voor ontwikkeling van mensen en organisaties die werken aan meer integraliteit, integriteit en impact) vanuit het hart van de politiemens een gezamenlijk perspectief geformuleerd op basis van reflecties. Samen met de deelnemende politiemensen wordt onderzocht hoe een reflectieve en lerende houding ontwikkeld kan worden ten behoeve van een wendbare, toekomstbestendige organisatie.

Resultaat

Het doel van dit project is om samen met de deelnemende politiemensen een programma met handvatten te ontwikkelen dat collega-politiemensen ondersteunt in het ontwikkelen van een reflectieve en lerende houding. Dit ten behoeve van een wendbare organisatie die past binnen het geschetste hoopvolle perspectief. De projectorganisatie zet hiervoor een platform op, zodat het programma op eigen benen kan blijven voortbestaan en toegankelijk is voor alle politiemensen.

Bezoek voor meer informatie de projectpagina van Hartstocht voor politiemensen.