Het project Fit@NP heeft subsidie toegekend gekregen uit de subsidieregeling: ‘ESF 2014 – 2020 Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren’. Fit@NP is intussen een bekend programma in de politiesector. De extra middelen leiden tot een bredere inzet van het project binnen de politie en verdere ontwikkeling, vooral in preventieve zin.

Fit@NP is bedoeld voor alle politiemedewerkers die willen werken aan hun fysieke en mentale conditie. Dit onder het motto: ‘Eet, beweeg, denk en slaap je fit’. Het programma kent drie varianten, die alle gebaseerd zijn op vrijwilligheid, maar steeds intensiever worden.

Drie varianten Fit@NP
De eerste variant, Fit Online, biedt via intranet informatie en geeft toegang tot de interactieve Fit@NP-boekjes. Fit Plus behelst een wekelijks aanbod van coaching op gebied van voeding, bewegen en stressreductie, met vrije inloop op een politie- of IBT-locatie. Fit Maximaal voorziet in de meest intensieve begeleiding. Dit is een coachingstraject van twaalf tot twintig weken met een intake, het bepalen van persoonlijke doelen en een persoonlijk plan van aanpak.

Voortzetting programma Fit@NP
Vanwege de positieve resultaten is besloten het programma te continueren. Uit de evaluatie van het Sectorplan Politie/Defensie kwam de aanbeveling om meer preventieve trajecten aan te bieden. Het ESF-project heeft daarom twee doelstellingen. De eerste doelstelling is het ontwikkelen van communicatiemiddelen om alle politiemedewerkers te kunnen bereiken. De tweede doelstelling is de doorontwikkeling van deze aanpak, zodat politiemedewerkers, indien nodig, ook kunnen deelnemen aan het FIT@NP-project.

De bredere bekendheid en de professionalisering kunnen leiden tot een terugkeer op de arbeidsmarkt van medewerkers die (geheel of gedeeltelijk) niet inzetbaar waren. Ook kunnen die een betere aansluiting op Veilig en Gezond Werken (VGW) en Operationele Begeleiding en Training (OBT) realiseren.

De totale projectkosten bedragen € 500.000,- waarvan voor 50% ESF-subsidie is toegekend. De subsidie is verleend voor de periode 1 maart 2018 tot 1 juli 2019.

Voor meer informatie saop@caop.nl.