Het project Zelf Roosteren heeft subsidie toegekend gekregen uit de subsidieregeling ‘ESF 2014 – 2020 Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren’. De doelstelling van het project is bijdragen aan een vermindering van de werk- en roosterdruk voor de politiemedewerkers. Met de subsidie worden verschillende vormen van zelfroosteren in de operationele eenheden ondersteund.

Zeggenschap over rooster
Op het gebied van inzetbaarheid wordt veel gevraagd van politiemedewerkers. Het is daarom wenselijk dat ze invloed hebben op de inhoud van hun werk en werk en privé zo goed mogelijk kunnen combineren. Vernieuwend werken betekent meer ruimte voor de professional en verantwoordelijkheden verleggen naar de teams. Daarbij past ook dat medewerkers meer zeggenschap hebben over het eigen rooster.

Proeftuin Anders Roosteren
In het project Zelf Roosteren wordt in iedere operationele eenheid een proeftuin Anders Roosteren ingericht met een multidisciplinair team en landelijke hulpmiddelen. Daar kunnen teams gebruik van maken die willen experimenteren met een vorm van zelfroosteren. De bedoeling is dat ze daarbij de landelijke richtlijnen (Handreiking Vormen van Zelfroosteren) en recente inzichten (uit het eerder door SAOP gesubsidieerde project Roosteren met binding) gebruiken.

Hulpmiddel
Met de beschikbaar gestelde middelen is het mogelijk om aan de 11 pilots een hulpmiddel voor zelfroosteren te bieden dat medewerkers – naast de huidige capaciteitmanagementsystemen – effectief kan ondersteunen bij het zelfroosteren.
De totale projectkosten bedragen € 1.000.000, waarvan voor 50% ESF-subsidie is toegekend. Het project loopt tot 1 juli 2021.

Meer informatie: saop@caop.nl