Dankzij een Europese subsidie kan het Fit@NP-programma extra inzetten op preventie. ‘We verzorgen een training voor coördinatoren en coaches bij elke eenheid en er komt een toolbox met o.a. de modules Vitale escaperoom en Overgang’, vertelt Marian Strating, programmadirecteur Fit@NP.

Politiemedewerkers kunnen het Fit@NP-programma volgen om hun fysieke en mentale conditie te versterken. Het programma kreeg vorig jaar een Europese subsidie toegekend uit de regeling ESF 2014 – 2020 Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren.

‘Met deze subsidie kunnen we de preventieve aanpak verder versterken’, licht Marian Strating toe. Dat doet het team aan de hand van een aantal thema’s. ‘Allereerst werken we een communicatiestrategie- en aanpak uit. We willen namelijk echt alle politiemedewerkers bereiken. Omdat iedereen steeds meer online werkt, denken we aan het ontwikkelen van een online platform Fit@NP op het eigen intranet van de Politie.’

Professionalisering coaches en coördinatoren
De subsidie wordt ook gebruikt om de positie van Fit@NP verder te versterken binnen de organisatie. Marian: ‘Het is belangrijk dat Fit@NP in elke eenheid een duidelijke plek heeft. Daar zijn goede coördinatoren en coaches voor nodig. Daarom organiseren we op 10 en 11 mei 2019 een tweedaagse training, gericht op hun verdere professionalisering.’

Nieuwe toolbox
‘Verder ontwikkelen we een toolbox met twee modules die straks in elke eenheid kunnen worden gegeven: de Vitale escaperoom en Overgang. De vitale escaperoom is ontwikkeld in de eenheid Midden Nederland. Die is heel enthousiast ontvangen, dus die willen we landelijk beschikbaar stellen. Het thema overgang wordt in ons korps steeds actueler, vandaar dat die module, geschikt voor vrouwen èn mannen, ook in de toolbox komt. Kortom, we zijn ambitieus bezig!’, besluit Marian. Zij wijst nogmaals op het belang van een fitte politieorganisatie. De einddatum van het ESF-project is 1 juli 2019.

Fit@NP: in drie varianten werken aan je conditie
Fit@NP is bedoeld voor alle politiemedewerkers die willen werken aan hun vitaliteit. Het motto is Eet, beweeg, denk en slaap je fit. Het programma kent drie varianten: Fit Online, Fit Plus en Fit Maximaal die verschillen in intensiviteit. Vanaf de start doen er onder begeleiding 3000 politiemedewerkers mee aan het programma Fit@NP. Lees meer over Fit@NP.

Meer informatie
Stuur een mail naar saop@caop.nl