Innovatieve denkers en snelle doeners zijn vaak wendbaar. Daardoor kunnen zij goed inspelen op de vraag van de maatschappij en kunnen zij zich goed aanpassen aan de veranderingen om hen heen. In 2017 begon het Basisteam Arnhem-Zuid te experimenteren met Agile werken, met als doel om ook wendbaar te zijn. Agile werken, denken en organiseren vraagt structurele aandacht. Daarom is dit project in het leven geroepen.

Wat houdt Agile nu eigenlijk in? Teams die deze wendbare manier van werken omarmen, ervaren voortdurende ontwikkeling en hebben een open en lerende mindset. Zij worden bedreven in het geven, ontvangen en verwerken van feedback. Ook vergroot het hun aanpassingsvermogen. Zo kunnen zij steeds beter inspelen op de wensen van burgers, het Openbaar Ministerie (OM) en de samenleving. In die zin draagt dit project dus bij aan de toekomstbestendigheid van de politie.

De voordelen

Agile werken heeft diverse winsten voordelen. Zo:

  • Vindt er constante verbetering plaats door feedbackmomenten en experimenteren.
  • Ontwikkelen teams zich sneller door de korte cycli van werken.
  • Gaat de kwaliteit en kwantiteit omhoog door kortere doorlooptijden.
  • Worden producten daadwerkelijk opgeleverd.
  • Is er sprake van een betere samenwerking met stakeholders zoals het OM en burgers.

Omslag naar Agile

Collega´s en leidinggevenden in het Basisteam Arnhem-Zuid konden zien dat deze winsten daadwerkelijk behaald werden, waardoor steeds meer teams gingen experimenteren met Agile werken. De ontwikkelbehoefte werd zo groot, dat er steeds meer opleiding en coaching noodzakelijk was. In eerste instantie haalden de politie deze expertise buiten de organisatie. Dit project kan een keerpunt zijn. Het heeft als doel waardevolle leerproducten te creëren die op korte termijn de behoefte van politiemedewerkers in hun Agile werken ondersteunen.

Resultaat

Uiteindelijk moet dit project leiden tot diverse ontwikkel- en leerproducten, gericht op kort en krachtig leren, zelfstudie en trainingen die inspringen op de verschillende doelgroepen van de politie. Deze producten kunnen politiemedewerkers zelf toepassen op de werkvloer in hun Agile werken. Voorbeelden zijn onder meer een toolbox voor Agile coaches, podcasts, uitlegvideo´s over de Agile werkwijze, workshops, leeropdrachten, et cetera. De subsidie van SAOP biedt de mogelijkheid de ontwikkel- en leerproducten te ontwerpen en ze aan te bieden aan teams die Agile gericht werken.

Agile is de toekomst

Dit project is geen losstaand project. In september 2022 heeft de politie namelijk een nationale Agile Lead aangenomen die voorzieningen verleent aan de nationale politie. Daarnaast staat wendbaarheid (Agile dus) benoemd in de korpsvisie en in de bedrijfsvoeringsagenda van 2030. Dit project voorziet in de ontwikkelbehoeften en draagt daarmee bij aan een wendbare politie voor de toekomst.

Lees meer over dit project op de projectpagina.