In de loop van 2022 komt de Gezond Werken-app beschikbaar via de interne systemen van de politie. Met de app kunnen politiemedewerkers zelf hun mentale gezondheid in de gaten houden en zo nodig ondersteuning zoeken. De eerste thema’s die in de app zijn uitgewerkt, zijn slaap en ingrijpende gebeurtenissen.

Met subsidie van SAOP startte eind 2019 een project om de veerkracht van medewerkers binnen de politie te versterken en hen ondersteuning te bieden bij hun mentaal vaak belastende werk. Er werd een app ontwikkeld waarin medewerkers op elk gewenst moment informatie kunnen opzoeken en advies krijgen over gezond werken. De app heette eerst SupportApp, maar de naam is nu veranderd in Gezond Werken-app. In de app zien medewerkers hoe ze (psychische) klachten kunnen voorkomen, herkennen en ermee om kunnen gaan. Ook is gemakkelijk te zien waar en hoe ze professionele hulp kunnen krijgen. Dat werkt drempelverlagend.

Goede score

Eind 2021 werd het prototype van de app getest in een basisteam in Amersfoort. Voor de test was de app gevuld met twee definitief uitgewerkte thema’s: slaap en ingrijpende gebeurtenissen. Uit de test bleek dat het gehanteerde format goed werkt. Op basis van deze uitkomst wordt nu gewerkt aan de volgende drie onderwerpen: grensoverschrijdende omgangsvormen, voeding en (werk)stress.

De app kreeg in de test een goede score, maar er kwamen ook verbeterpunten naar voren. Die worden nu doorgevoerd.

Zelftests en oefeningen

De app moet als portal dienen tussen politiemedewerkers en zorgprofessionals die ondersteuning bieden. Zorgprofessionals kunnen de app ook inzetten als onderdeel van de ondersteuning. Psychologen, bedrijfsmaatschappelijk werkers en medewerkers van Team Collegiale Ondersteuning kunnen bijvoorbeeld verwijzen naar zelftests en oefeningen in de app.

Zorgprofessionals en app

Naar verwachting is de Gezond Werken-app in het voorjaar van 2022 beschikbaar. ‘Het is een behoorlijke uitdaging om de app op de interne systemen te krijgen’, zegt projectleider Camille Gardenier. ‘We zetten hem op alle politietelefoons, maar dat doen we in etappes.’ Eerst is er nog een pilot in Eenheid Midden-Nederland. Voor een succesvolle implementatie ligt het communicatieplan al klaar. Belangrijk is dat de zorgprofessionals goed weten hoe de app werkt, welke functionaliteiten er zijn en wat hun rol in het geheel is. In een webinar krijgen ze informatie over en training in werken met de app.

Verder lezen

Algemeen artikel bij de introductie van het project, december 2019
Lees meer over de eerste ontwikkelingen van de app, september 2020