De tentoonstelling MensenWerk voor politiemedewerkers is opnieuw geopend! Deze interactieve tentoonstelling gaat over het politiewerk en de impact op jou als mens. Het is een manier om politiemensen met elkaar in gesprek te laten gaan over vragen als ´Waarom werk je bij de politie?´ en `Wat raakt je in je werk?´. De tentoonstelling is gebaseerd op onderzoek naar weerbaarheid en verhalen uit de politiepraktijk.

De tentoonstelling MensenWerk is met subsidie van SAOP ontwikkeld en vormgegeven. Vanaf december 2019 was de tentoonstelling te bezoeken in het voormalig politiebureau in Soest. Begin april is deze opnieuw geopend. De tentoonstelling heeft nu een permanente plek gekregen in het hoofdgebouw van de Politieacademie in Apeldoorn. Directeur Leonard Kok en plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer waren aanwezig om de tentoonstelling officieel te openen. Leonard: ‘Deze tentoonstelling is een plek om stil te staan bij wat politiewerk is. Het is mensenwerk, dat je met ziel en zaligheid doet: mentaal, moreel en fysiek. Daarom is het mooi dat MensenWerk op de Politieacademie een blijvende plek heeft gekregen op de academie waar we politiemensen vormen.’

Wie zijn wij als politiemensen

Ook Liesbeth benadrukte de noodzaak om stil te staan bij de mens achter het uniform. ‘Ik zie deze expositie als een levendige weergave van onze gemeenschappelijke ervaringen, onze morele dilemma’s en onze diepgewortelde waarden als politiemensen. En een uitnodiging om even stil te staan bij wie we zijn, wat we doen en waarom we dat doen. Zo biedt Mensenwerk een veilige omgeving waar we thema’s die moeilijk bespreekbaar zijn of die we liever uit de weg gaan tóch op tafel leggen. Deze dialoog zorgt voor een betere onderlinge verstandhouding, een sterkere verbinding en een veilige en inclusieve werkomgeving waar je mag zijn wie je bent.’

Ervaringen delen

Tijdens de interactieve tentoonstelling maakten bezoekers in kleine groepen een ronde langs vijf thema´s die ertoe doen in het politiewerk. De thema´s zijn:

  • Omgaan met extreme gebeurtenissen
  • Omgaan met eenieder (ook als je afstand of afkeer voelt)
  • Omgaan met geweld
  • Omgaan met jezelf, je collega’s en de organisatie
  • Omgaan met stervenden en de dood

Tijdens de rondes lopen bezoekers langs foto’s, audio- en beeldfragmenten, kunstwerken en opstellingen die aanleiding geven tot een gesprek. Dit geeft de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen te delen. Heel waardevol, omdat daar in de praktijk niet altijd tijd voor is.

Een beleving voor alle politiemedewerkers

De tentoonstelling is speciaal voor alle medewerkers van de politie. Een ware beleving! Ervaren politiemensen staan bewust stil bij het mens-zijn in hun werk. Medewerkers in de ondersteunende diensten krijgen inzicht in hun bijdrage aan de professionaliteit van de politie. En het helpt studenten bij de bewustwording van en reflectie op de motivatie voor het beroep. `Een bezoek aan MensenWerk kan op zichzelf ook gewoon indruk maken en raken aan het gevoel van trots en saamhorigheid. Alles wat het oproept en wat je daar wil laten zien mag er zijn. En daarmee biedt MensenWerk ruimte aan de mens in het politiewerk’, concludeert projectleider Hilde Heitkönig.

Breng een bezoek aan MensenWerk

De tentoonstelling MensenWerk is een echte beleving. Voorlopig is deze alleen voor politiemedewerkers te bezoeken. Wil jij deze tentoonstelling ervaren? Neem dan contact op met mensenwerk@politie.nl.