Dit project laat wellicht een belletje rinkelen onder de oude benaming ‘Elize – inzicht in jouw re-integratie- en herstelproces’ en vervolgens onder de naam ´De Blauwe Haven´. Nu heet het project BlueVitaal, een naam die beter aansluit bij de kern van het project. Voor dit project ontving de Nationale Politie subsidie vanuit SAOP om een monitoringssysteem te ontwikkelen dat optimale ondersteuning biedt aan mentaal overbelaste politiemedewerkers, hun begeleiders en het management van De Blauwe Haven Rotterdam. Wil je weten hoe het ervoor staat met dit project? In dit bericht zoomen we in op de voortgang.

Het doel van BlueVitaal is om mentaal overbelaste politiemedewerkers digitaal inzicht te geven in hun re-integratietraject en herstelproces. Tegelijkertijd ondersteunt het begeleiders en het management van De Blauwe Haven Rotterdam met sturingsinformatie en preventieve maatregelen tegen mentale overbelasting.

Ideation-sessies

Inmiddels hebben een drietal Ideation-sessies plaatsgevonden. Dit zijn gestructureerde bijeenkomsten waarin een groep mensen met verschillende achtergronden en expertises samenwerkt om bijvoorbeeld nieuwe projecten te initiëren. Het doel is om te komen tot nieuwe inzichten die bijdragen aan de ontwikkeling van het project. In dit geval hebben de sessies plaatsgevonden met medewerkers van Betty Blocks (het softwarebedrijf) en vertegenwoordigers van de mentaal overbelaste politiemedewerkers, begeleiders en het management van De Blauwe Haven Rotterdam.

Tijdens de drie sessies zijn de behoeften van de doelgroepen in kaart gebracht met betrekking tot de onderdelen en functies van het platform. Ook zijn de user-flows (paden die een gebruiker doorloopt tijdens gebruik van het platform) bepaald, de (on)mogelijkheden van het platform onderzocht en zijn er prioriteiten gesteld. Tenslotte is geïnventariseerd wat de behoeften van de collega’s zijn die in Eenheid Noord-Holland mentaal overbelaste politiemedewerkers ondersteunen.

Draagvlak

Het project bevindt zich momenteel in de ontwikkelingsfase. Tot zover heeft het project veel draagvlak gekregen bij relevante partijen, zoals de sector VGW, programma SpaZ en de Ombudsfunctionaris van de politie, die betrokken zijn geweest bij het project. Het programma Specifieke Aandacht en Zorg (SpAZ) beschouwt de ervaringen met dit project als een leeromgeving voor het landelijk te ontwikkelen casemanagementsysteem.