Sinds de zomer van 2022 is Miriam Barendse bestuurslid bij SAOP. Hoe haar rol eruitziet en hoe zij de toekomst voor zich ziet, lees je in dit interview. `Of je nu wilt of niet; ieder individu leert en ook iedere organisatie leert. Het is de kunst om leren te versnellen en van elkaar te leren. De uitdaging voor SAOP hier is om te kijken welke projecten hier daadwerkelijk iets aan toevoegen voor de politie van nu en die van later. In die zin kan SAOP van mij best af en toe een onorthodox besluit nemen.`

Zelf neemt Miriam Barendse ook wel eens een risico of stapt zij uit haar comfortzone. Zo is zij in 1988 begonnen bij de gemeentepolitie Utrecht, waar zij tot 2019 in leidinggevende posities gewerkt heeft. Haar laatste functie was politiechef van Midden Nederland. In 2019 werd zij door de politie gedteacheerd las voorzitter van VMHP/Equipe . `Ik had de behoefte om uit mijn comfortzone te stappen en iets anders te doen. En dat is gelukt!` Inmiddels is Miriam alweer 4,5 jaar voorzitter van Equipe.

Maar wat doet zij in haar privéleven naast werk? Miriam vertelt dat zij nu 59 jaar is en moeder van drie kinderen. Naast haar werk is haar grootste hobby uitwaaien op het strand van Texel samen met haar man en hond. Op Texel hebben zij een huisje waar Miriam vaak te vinden is.

Betrokken blijven bij politiewerk

Het bestuur van SAOP bestaat uit twee vertegenwoordigers van de werkgeverskant en twee vertegenwoordigers namens de vakbonden. Als afgevaardigde vanuit de vakbonden en als voorzitter van Equipe is Miriam toegetreden tot het bestuur van SAOP. `De combinatie met het voorzitterschap van Equipe is een hele goede. De netwerken zijn hetzelfde, dus als het moet kan je nog eens een duwtje in de goede richting geven. Verder is het een hele leuke manier om dicht bij het politiewerk betrokken te blijven. Zo voorkom je dat er als bestuurder van een vakorganisatie te veel afstand ontstaat met de praktijk.`

´Subsidie voor een idee is dichterbij dan je denkt´

`Als bestuurslid heb je verschillende verantwoordelijkheden. De belangrijkste taak is om op een goede manier subsidies te verlenen en de voortgang van projecten te bewaken. Daarnaast zijn we als bestuursleden ook het boegbeeld van SAOP en dragen we bij aan meer bekendheid en laagdrempeligheid voor het indienen van subsidieaanvragen. Voor veel collega’s is SAOP vaak nog een ver van mijn bed show, terwijl subsidie voor een mooi idee dichterbij is dan je denkt!´ Het bestuur van SAOP moedigt iedereen dan ook aan om projectideeën te delen. Link naar subsidiepagina

Portefeuillehouderschap

De lopende projecten die SAOP op dit moment ondersteunt worden verdeeld onder de bestuursleden. Miriam is portefeuillehouder van diverse projecten. `Als portefeuillehouder volg je de voortgang van het project en verdiep je er extra in. Dat is niet alleen nuttig, maar ook erg leuk en leerzaam. Het brengt de praktijk dicht bij. Mijn portefeuille bestaat uit het project Hartstocht en het project Revitaliseringsprogramma Stichting Politie Veteraan. Dit zijn hele verschillende projecten, maar beiden gericht op het “beter” maken van politiemensen. En hoe beter politiemensen zijn, hoe beter zij voor een veilige maatschappij kunnen zorgen.`

Subsidiebijdrage mondiale solidariteit

SAOP geeft niet alleen subsidie voor goede projectideeën, maar ook aan vakbonden. Bijvoorbeeld voor mondiale solidariteit. Miriam legt uit: `Een mooi voorbeeld van mondiale solidariteit is het samenwerkingsverband tussen de Portugese vakbond en Equipe. In Portugal zijn vakbonden geen vanzelfsprekendheid. Equipe helpt de Portugese vakbond bij haar transitie van een associatie naar een volwaardige vakbond. Volwaardig in woord en daad. Daarnaast helpt Equipe ook bij de inzet van betere arbeidsvoorwaarden, maar ook bij het voeren van onderhandelingen. Dit doet Equipe al jaren, aangezien dit soort veranderingen tijd en geduld vergen. Continuïteit is een belangrijk gegeven. Daarnaast is een continue (maar ook geïndexeerde) geldstroom een belangrijke voorwaarde.´

Toekomstvisie voor SAOP

Wat is Miriam haar toekomstvisie voor SAOP? `Het zou mooi zijn als SAOP een rol van betekenis blijft spelen in nieuwe ontwikkelingen. Als aanjager en kwaliteitsbewaker. Dat is en blijft hard werken. Er zijn genoeg ideeën bij de politieorganisatie en vakbonden, maar deze maken pas echt het verschil als deze kunnen worden omgezet in een meerwaarde voor de praktijk en er genoeg geld is voor brede implementatie. Dit vraagt om goed kiezen aan de voorkant, maar ook om commitment binnenhalen voor het vervolg.´