Tom Thomas van de Eenheid Rotterdam, thans werkzaam bij Kracht van het verschil, is voortrekker van het project ‘In verbinding met jezelf, de ander en de omgeving’. Vijftien jaar geleden begreep hij als IBT-docent al de noodzaak van zo’n project. “Na de politieopleiding is er wel veel aandacht voor fysieke weerbaarheid, maar veel minder voor de mentale-, emotionele-, sociale- en zingevende kant van ons werk.”

Wat is het doel van het project?
“Verbinding met jezelf, de ander en je omgeving blijkt een cruciale rol te spelen in allerlei situaties. Er wordt veel gesproken over verbinding, maar hoe doe je dit precies? Dit project heeft als doel collega’s te faciliteren in verbinding te blijven of de verbinding te herstellen, met zichtzelf, de ander en de omgeving.
Naast deze individuele doelen draagt het project ook bij aan doelen van de politieorganisatie, zoals het versterken van het vakmanschap, in contact met ‘binnen en buiten’, een inclusieve en veilige werkcultuur, ontwikkelen en leren en het versterken van de samenwerking in de organisatie.”

Hoe ben je aan het idee voor dit project gekomen?
“Onze organisatie en de samenleving zijn volop in beweging en als politiemedewerker kom je talloze keren in aanraking met situaties die fysiek, mentaal, emotioneel en op het gebied van zingeving veel van je vragen. Soms wellicht te veel. Toen ik vijftien jaar geleden mijn eerste IBT-les gaf, realiseerde ik me dat er na de politieopleiding wel aandacht was voor de fysieke weerbaarheid, maar veel minder voor de mentale-, emotionele-, sociale- en zingevende kant van ons werk.
Ik heb in al die jaren dat ik bij de politie werk veel collega’s gesproken en ontdekt dat zij, tijdens uitdagende omstandigheden, de strategie hanteren om zich even af te sluiten voor hun gevoel zodat zij kunnen blijven functioneren. Prima strategie, maar als dit een automatisch en onbewust patroon wordt, dan kan dat ongewenste gevolgen hebben. In de waan van de dag krijgt of neemt men dan ook niet meer de tijd om de gebeurtenissen die impact hebben gehad, te verwerken.
Drie jaar geleden heb ik een training Ontwapenend Communiceren gevolgd die gefinancierd werd door SAOP. Toen kwam ik erachter dat ik ook zelf met een idee kon komen voor een subsidieaanvraag. Hierdoor ontstond de mogelijkheid om een lang gekoesterde wens van meer aandacht voor dit thema te realiseren.”

Wat voor activiteiten vinden er plaats?
“Het project bestaat uit trainingen die vanuit verschillende perspectieven ingaan op het hoofdthema. De trainingen beslaan 4 dagdelen en bestaan uit de volgende perspectieven:

 • Positieve Psychologie
 • NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren)
 • Verbindende Communicatie (Geweldloze Communicatie)
 • Tibetaans Boeddhistische Psychologie en Yoga
 • HeartMath
 • Story Listening (als evaluatietool voor de effectmeting)

Voor sommige trainingen wordt een verdieping aangeboden. Deelnemers die een bijdrage willen leveren aan het project en zich graag verder willen verdiepen, kunnen in de toekomst als aanspreekpunt en fakkeldrager in het district, of de dienst waarbinnen ze werkzaam zijn, functioneren.”

Voor wie zijn de trainingen bedoeld? En wat heb je er als politiemedewerker aan?
“De trainingen zijn gericht op ‘de mens’ in de organisatie en ‘de mens’ achter de rol die men heeft of de functie die men bekleedt in de organisatie. Dat betekent dus dat de deelnemers in vrijetijdskleding komen en dat de trainingen plaatsvinden op locaties die niet van de politie zijn. Alle medewerkers van de politie zijn welkom.
In de trainingen krijgen de deelnemers tools aangereikt waarmee ze direct met een praktische vertaling aan de slag kunnen. Omdat de trainingen mikken op ‘de mens’ hebben inzichten en vaardigheden effect op iedere rol die je vervult (ouder, coach, agent, broer of zus, zoon of dochter, etc.). Naast een versterking van vakmanschap heb je er dus ook privé wat aan, omdat het gaat om je persoonlijke ontwikkeling.”

Hoe kunnen medewerkers deelnemen aan het project
“Het project is op dit moment in volle voorbereiding. Eind dit jaar starten de trainingen voor de Eenheid Rotterdam. Daar zullen we ervaring opdoen het gefaseerd aanbieden van de trainingen aan districten en diensten. Zo proberen we een modus te zoeken die ook elders in het land gemakkelijk te implementeren is. Geïnteresseerden kunnen zich melden via saop@caop.nl.”

Wat hoop je te bereiken met dit project? “Als de collega’s die hebben deelgenomen aan de trainingen sterker zijn geworden op de volgende vlakken:

 • Er kunnen zijn voor anderen (burgers, collega’s, familie),
 • Rust en overzicht brengen in situaties waarin dit nodig is,
 • Zichzelf herpakken en vanuit verbinding doorpakken,
 • Het gesprek aangaan als de eigen zingeving in het gedrang komt,
 • Zichzelf een kans geven om te blijven ontwikkelen en zo op een gezonde manier hun carrière te doorlopen,
 • Het bewustzijn verder ontwikkelen en het welzijn van zichzelf en anderen vergroten,
 • Invulling geven aan een plezierige en effectieve samenwerking,
 • Zichzelf geen geweld aandoen en zich eerlijk durven te uiten,
 • Zichzelf durven te laten zien en toch in hun kracht te staan.

Dat deze mogelijke effecten en resultaten merkbaar en voelbaar worden in de samenleving, de organisatie, het team en thuis. Dat hierdoor beetje bij beetje het vertrouwen in de politie toeneemt en dit merkbaar wordt in de samenwerking met anderen.”

Wat zou je verder nog willen bereiken?
Ik zou graag nog mijn droom willen nastreven. In deze droom is het project ‘In verbinding met jezelf, de ander en de omgeving’ slechts een eerste stap naar ‘College of Life’. Dit is een plek op Intranet waar collega’s zichzelf, hun partners en kinderen kunnen aanmelden voor levensverrijkende programma’s. Ik zie het bijna als een moreel antwoord op datgene wat wij vragen van onze collega’s, zeker in deze tijden waarin alles in beweging is en de randvoorwaarden voor een gezond, gelukkig en vervullend leven steeds meer van de persoon vraagt. De collega’s doen immers een stap naar voren in situaties waarin ieder weldenkend mens van nature een stap naar achteren zou zetten.”