Wat zijn de mogelijkheden voor medewerkers die 55 jaar of ouder zijn om duurzaam inzetbaar te blijven? En hoe bereiden ze zich voor op hun naderende pensioen? Het politiekorps Den Haag gaat oudere werknemers de helpende hand bieden met het project ‘Workshops voor 55-plus en 58-plus’. Het bestuur van SAOP heeft onlangs subsidie toegekend aan het project.

De aanleiding van het project is het hoge ziekteverzuim onder collega’s ouder dan 58 jaar in
het district Gouda. Bij een pilot kregen deze collega’s in themadagen tools aangereikt om
meer te leren over hoe de eigen (resterende) loopbaan en de eigen werkbeleving richting te geven. De themadagen werden erg gewaardeerd. Zo schreef één van de deelnemers: ‘Ontzettend bedankt voor de leuke, leerzame dag met een hoog reüniegehalte’.

Vitaliteitscoaches en pensioenambassadeurs
Na de succesvolle uitvoering van de pilot is besloten om de themadagen te organiseren voor alle medewerker die 55 jaar of ouder zijn. Tijdens de workshop komen onderwerpen aan de orde als ‘plezier hebben en houden in je werk’ en ‘met trots de dienst verlaten’. Na een plenair deel wordt met vitaliteitscoaches in groepjes stilgestaan bij de mogelijkheden die er zijn om vitaal te blijven in het werk. Ook is er de mogelijkheid om met pensioenambassadeurs in gesprek te gaan over keuzes die er zijn om bijvoorbeeld eerder met pensioen te gaan.

Het project wordt ondersteund door de eenheidsleiding Den Haag. Ook de ondernemingsraad van die eenheid is actief betrokken bij het project. Deelname is op basis van vrijwilligheid en collega’s die deel willen nemen aan de workshop worden hierin gefaciliteerd door hun leidinggevenden. De dag wordt ook in diensttijd bijgewoond. Teamchefs die zelf niet tot de doelgroep horen, worden uitgenodigd om een dag mee te maken. Zo kunnen ze teamleden uit de doelgroep enthousiasmeren.

Veilig en gezond werken en duurzame inzetbaarheid
Het bestuur van SAOP subsidieert het project, omdat het aansluit bij de arbeidsmarktthema’s veilig en gezond werken en duurzame inzetbaarheid. Andere belangrijke overwegingen bij het besluit tot subsidieverlening waren de grote omvang van de groep collega’s die aan het project deel kunnen nemen en de betrokkenheid van zowel de eenheidsleiding als de ondernemingsraad. Ook kan het project bij succesvolle uitvoering een vervolg krijgen.