“Een van de aspecten van het Werkstudentenprogramma is zorgen voor een mooie doorstroom van deelnemers”, zegt Kimberley Telussa. Zelf is zij het bewijs: Kimberley begon als werkstudent en is nu projectleider van het Werkstudentenprogramma. In die rol werkt ze aan de landelijke borging van het programma.

Kimberley, die interventiecriminologie studeert, kwam bij de politie als stagiaire van Janneke Sluijs, de toenmalige projectleider van het Werkstudentenprogramma. Vervolgens werd Kimberley in september 2021 werkstudent bij het team Technologie en Innovatie. Ze deed haar werk zo goed dat ze gevraagd werd om de taak van Janneke over te nemen toen die laatste een andere baan kreeg.

Pilot Den Haag

Andere denkwijzen, meer diversiteit en up-to-date-kennis bevorderen. Met die doelen zet de Eenheid Den Haag academische studenten in als werkstudent. Dat gebeurde van februari 2021 tot en met augustus 2022 in een pilot. In februari 2021 begon de eerste lichting werkstudenten en in september 2021 de tweede. Na ongeveer zes maanden wisselden de studenten van werkplek. De werkstudenten zijn ook opgeleid als politievrijwilliger en zo inzetbaar. In totaal hebben 29 studenten deelgenomen aan de pilot. Met de werkstudenten is bovendien een flexibele schil van ‘junior medewerkers’ gecreëerd die de eenheid kan inzetten waar nodig.

Actuele wetenschappelijke inzichten

Maurice Stevens heeft als begeleider van Daan Breugelmans ervaren wat de meerwaarde is van werkstudenten. Daan studeert Opsporingscriminologie en deed onderzoek voor de Dienst Regionale Recherche naar de ondermijningsdriehoek. Deze driehoek betreft de samenwerking van tactische opsporing, specialistische opsporing en de intelafdeling. Daan onderzocht wat de ondermijningsdriehoek op districtsniveau van elkaar kan leren om te optimaliseren en waar het op moet letten bij de start van een ondermijningsdriehoek.

Stevens: “Een werkstudent brengt nieuwe inzichten en staat anders in de wereld dan ik als vijftiger. Zo combineert Daan zijn jonge, energieke onderzoeksdrift met actuele wetenschappelijke inzichten. Hij leverde een uitstekende rapportage en een heldere factsheet, waar al onze best practices en lessons learned in terugkomen. Hij heeft zich in korte tijd zo goed in onze organisatie ingeleefd dat iedereen hem nu wel kent. “Even Daan bellen”, hoor je dan als het om vragen over ondermijningsdriehoeken gaat.” Daan stroomde begin september door naar een echte baan bij de politie en is nu tactisch zaakanalist bij de Eenheid Midden-Nederland.

Bewustwording creëren

“De pilot heeft veel positieve reacties opgeleverd,” zegt Kimberley. “Van begeleiders, van de eenheidsleiding en van de werkstudenten zelf. In de Eenheid Den Haag is borging voor de komende twee jaar afgesproken en ook de Staf Korpsleiding en de Eenheid Rotterdam starten met het programma.” Voor de gewenste landelijke borging is het belangrijk om met veel politiemensen over het programma te praten. “De korpschef moet ervan weten en denken: goed idee, een werkstudent inzetten. We willen bewustwording creëren, zo hoog mogelijk in de organisatie.”

In juni deed die kans zich voor: de top van de politie hield een strategiemiddag en nodigde daarvoor jonge politiemensen uit, onder wie de werkstudenten. “Ze verwachtten een frisse blik van ons,” aldus Kimberley. “We mochten input geven en vertellen wat wij als werkstudenten zouden veranderen als wij het voor het zeggen hadden. De sfeer was fijn. Er werd in kleine groepjes gepraat en goed geluisterd. We hoorden later via via dat het een succes was. Als het goed is, wordt onze mening verwerkt in de toekomstvisie.”

Mooie doorstroom

Kimberley blijft ook na afronding van de pilot betrokken bij het Werkstudentenprogramma. Ze werkt aan de landelijke borging en blijft alles regelen voor de werkstudenten. Maar zodra zij afgestudeerd is, zoekt ze een baan in de lijn van haar studie. “Dat weten ze hier. Als ik wegga, wordt gekeken welke werkstudent mijn rol kan overnemen. Want ook dat hoort bij het programma: zorgen voor een mooie doorstroom.”

Lees meer over het Werkstudentenprogramma in het bericht ‘Politie-eenheid Den Haag start pilot met werkstudenten’ en in ‘Tweede lichting studenten gestart’.