Veel verandering bij SAOP! Het bestuur wisselde van samenstelling en er kwam een andere ambtelijk secretaris. Graag stellen we iedereen aan u voor.

Erwin Koenen van politievakbond ACP is de nieuwe voorzitter van het SAOP-bestuur. Daarnaast zijn er drie bestuursleden:

  • Paul Roeland van de Nederlandse Politiebond (NPB).
  • Petra van Beek van de politie.
  • Mirjam van Kesteren van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De nieuwe ambtelijk secretaris is Laurens Raijmakers en Ineke van Nes is de plaatsvervangende ambtelijk secretaris.