Het doel van het project Selectievoorbereiding politie is om meer kandidaten te behouden tijdens het selectieproces en de diversiteit bij de politie te vergroten. Kandidaten met een migratieachtergrond worden extra begeleid in de voorbereiding op de selectiedagen A en B. Het project is mogelijk gemaakt door SAOP. De afgelopen maanden is gewerkt aan een digitaal platform met oefenopgaven voor alle kandidaten. Eind maart 2022 is het project afgelopen. Vanwege Covid-19 was het project eerder verlengd.

Een divers personeelsbestand binnen de politieorganisatie is belangrijk om in verbinding te blijven met de samenleving. Mensen uit schaarse doelgroepen, zoals kandidaten met een migratieachtergrond, melden zich wel aan voor de selectiedagen bij de politie, maar ze komen niet altijd door de selectieprocedure heen. Door kandidaten te begeleiden, is de kans groter dat ze door de selectieprocedure komen. Daarom worden in het project kansrijke kandidaten met een migratieachtergrond uitgenodigd voor een training die hen voorbereidt op de (herkansing van de) selectiedag. Deze training is digitaal georganiseerd in verband met de maatregelen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan.

Ontwikkeling digitale oefenomgeving

Het project is begin 2022 uitgebreid met een digitale oefenomgeving waar alle sollicitanten zich optimaal kunnen voorbereiden voor de selectietesten. Met name voor het psychologisch onderzoek en de selectieonderdelen taal en cognitie. Esmee de Rover (projectleider tot eind 2021) licht toe: ‘De bedoeling van de oefenomgeving is dat geselecteerde kandidaten zich alvast zelfstandig kunnen voorbereiden. Zo hebben we in het project meer ruimte gecreëerd voor de eigenlijke begeleiding van kandidaten met een migratieachtergrond. Maar indirect is de oefenomgeving natuurlijk voor alle sollicitanten nuttig bij de voorbereiding op de selectie.’