Future Skills is een innovatief project dat zich richt op het politiewerk van morgen. Wat vraagt dat werk voor vaardigheden van politiemensen? Het project sluit daarmee aan bij de SAOP-thema’s duurzame inzetbaarheid en diversiteit. SAOP heeft in totaal €296.100 aan subsidie beschikbaar gesteld voor het project. Dit bedrag zal worden gebruikt voor onderzoek, het ontwikkelen van prototypes en voor ‘delen en samenwerken’. Het project loopt tot eind 2021.

Top drie toekomstige vaardigheden
Het World Economic Forum heeft in het ‘Future of Jobs Report’ onderzocht welke vaardigheden mensen in organisaties in de toekomst nodig hebben in hun werk. Voor 2022 verschuiven die vaardigheden naar:

  • Analytisch denken en innovatie
  • Actief leren en leerstrategieën
  • Creativiteit, originaliteit en initiatief nemen

Binnen het project Future skills is het doel om deze drie sleutelvaardigheden te vertalen naar politiewerk en ze uit te diepen. Het is belangrijk dat politiemedewerkers zich ervan bewust worden dat werkzaamheden verschuiven en dat ze daarvoor nieuwe competenties moeten ontwikkelen. Dit project is bedoeld om die bewustwording op gang brengen en de noodzaak duidelijk maken van een leven lang leren. Als medewerkers zich bewust zijn van de veranderingen in hun werkomgeving, kunnen ze zich daarop voorbereiden, zodat zij klaar zijn voor het (politie)werk van de toekomst.

Skills voor drie doelgroepen binnen de politie
Samen met de Rijksuniversiteit Groningen, de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht wordt onderzocht hoe de drie genoemde skills in het politiewerk van de toekomst eruitzien. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de doelgroepen: een blauw basisteam, een opsporingsteam en de landelijke eenheid met specialismen.

Per Future Skill zal één ‘prototype’ worden ontwikkeld. Dat is een innovatief concept om bewustwording bij medewerkers op gang te brengen. Te denken valt aan een skills paspoort of een creatief lab of een game, waarin je de vaardigheden kunt ervaren en ermee kunt experimenteren. Ook komt er een film over de drie skills die laat zien hoe deze samenhangen met elkaar en met het werk in de toekomst. De prototypes worden in twee eenheden getest.

Overige opbrengsten project
De uitkomsten van de deelonderzoeken worden in een infographic inzichtelijk gemaakt en binnen de politie verspreid. Er komen ook een platform en een internetpagina om uitkomsten van het project te delen. En er start marketing via een marketingpagina om de bewustwording en acceptatie binnen de politieorganisatie te bevorderen. HRO en de Politieacademie zijn vanaf het begin betrokken bij het project vanwege de relevantie van de onderzoeksresultaten voor HR-Ontwikkeling, het politieonderwijs en politieonderzoek.