Rachid Habchi, werkzaam bij de Nationale Politie, vroeg en kreeg als projectleider subsidie voor het landelijke project Netwerken Divers Vakmanschap. Wat is dat voor project en hoe heeft hij die subsidie gebruikt?

Wat is het Netwerk Divers Vakmanschap?

‘NDV is een netwerk van collega’s met kennis en ervaring over verschillende leefstijlen en (sub)culturen. Een netwerk dat deze expertise gevraagd en ongevraagd deelt met de operatie (buiten) en de bedrijfsvoering (binnen). Het NDV kan praktisch ondersteunen maar ook adviseren’.

Wat is het doel van je project?

‘We willen de kennis en kunde die we in eigen huis hebben over cultuur en leefstijlen op een hoger niveau tillen, zodat we die kunnen inzetten voor de operatie. Zo hopen we goed te begrijpen wat er in de samenleving gebeurt en hoe we daar het beste op kunnen reageren. Denk bijvoorbeeld aan de spanningen binnen de Turkse gemeenschap in Rotterdam, en rond de intocht van Sinterklaas. Onlangs hebben we in een opsporingszaak binnen het netwerk gevraagd om kennis over de Pakistaanse gemeenschap. Op die manier versterken we het vakmanschap van collega’s.’

Hoe kwam je aan het idee voor je project?

‘Binnen de Politie is veel deskundigheid op heel veel verschillende gebieden van (forensische) opsporing. Maar op het gebied van cultuur en leefstijlen was er geen platform waar collega’s met vragen terecht konden. Dat bleek een blinde vlek. Het idee voor een project bestond al wel, maar samen met collega’s heb ik het verfijnd.’

Wat voor activiteiten zijn of komen er?

‘De focus van het project ligt op de Operatie. Maar elke eenheid heeft intussen een netwerk en kiest daarnaast haar eigen activiteiten. Zo organiseerde de eenheid Den Haag onlangs een themadag over de mocromaffia, en de eenheid Rotterdam een over de Turkse spanningen, waarbij de deskundigheid uit het netwerk werd gebruikt. Daarmee wordt dus ook een deskundigheidstraject van de collega’s in de eenheden in gang gezet.’

Waar gebruik je de SAOP-subsidie voor?

‘De subsidie is voor activiteiten in de eenheden, maar met name voor trainingen voor alle collega’s die lid zijn van een Netwerk Divers Vakmanschap. In die trainingen krijgen ze tools aangereikt waarmee ze hun kennis objectief kunnen inzetten voor de organisatie.’

Hoe kan een medewerker van de Politie meedoen aan het Netwerk Divers Vakmanschap van de eenheid?

‘Je stuurt een e-mail naar de teamleider divers vakmanschap die elke eenheid heeft, of naar het programma ‘de kracht van het verschil’. Het netwerk is te vinden op het intranet van de Politie en op Agora. Voorwaarde is wel dat je kennis hebt van een bepaalde cultuur en dat je die kennis ook kunt inzetten. De teamleider bekijkt vervolgens of een nieuwe aanmelder van toegevoegde waarde voor het netwerk kan zijn. Dat je alleen de aangeboden trainingen wilt volgen, is niet genoeg. Het aantal leden is nu ongeveer 400.’

Wat hoop je dat er na afloop van je project is bereikt?

‘Ik hoop dat het in de toekomst vanzelfsprekend is om vanuit verschillende brillen naar onderwerpen te kijken en rekening te houden met de ongeschreven regels binnen culturen. We moeten culturen als gelijkwaardig leren zien. Het gaat niet alleen om culturen buiten Nederland, maar ook om de verschillende culturen binnen Nederland. Denk aan de verschillen op religieus gebied, of die tussen de visserij of de agrarische sector. Verder hoop ik dat er meer waardering komt voor het werk van de leden van het Netwerk: het is geen officiële functie; ze doen het allemaal naast hun gewone werk.’

Meer informatie
Rachid Habchi, projectleider Netwerken Divers Vakmanschap
E: rachid.habchi@politie.nl
saop@caop.nl