Er is steeds meer vraag naar politiewerk. Terwijl de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt en de uitstroom onder agenten groot is. Omdat de politieorganisatie voor grote uitdagingen staat, is er dit jaar vroegtijdig overlegd om tot goede cao-afspraken te komen. Dat heeft geleid tot een mooie uitkomst: in het onderhandelaarsakkoord is opgenomen dat de politie zich meer gaat richten op participatiebanen.

Mogelijkheden voor mensen met arbeidsbeperkingen

De politie streeft ernaar een inclusieve werkgever te zijn: een Politie voor Iedereen. In het onderhandelaarsakkoord is daarom opgenomen dat er verdere stappen worden genomen op het gebied van inclusieve arbeidsvoorwaarden. Er wordt actief ingezet op het creëren van mogelijkheden voor mensen met een arbeidsbeperking. SAOP ondersteunt deze missie, bijvoorbeeld met het subsidiëren van projecten als De Blauwe Baan. Dit project heeft als missie om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam in te zetten binnen de politie. Het project heeft ons ook laten zien wat er voor nodig is om dit ook structureel in de organisatie in te passen. De ervaring die opgedaan is met het project zal aan de organisatie worden meegegeven voor de uitwerking van de cao-afspraak.

Voordelen van inclusiviteit

Projecten zoals De Blauwe Baan zijn van grote meerwaarde voor de politiesector. Het levert namelijk voordelen op aan twee kanten. Enerzijds krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om werkervaring op te doen. Ze verrijken hiermee ook de sector, die hierdoor inclusiever wordt. Anderzijds worden medewerkers van de politie ontlast, zodat zij zich kunnen richten op hun kerntaken. De instroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is een mooie manier om een bijdrage te leveren aan het capaciteitsvraagstuk. Na de implementatie van de cao-afspraak is het oogmerk dit onder de juiste condities breder in de organisatie toe te passen.

Andere projecten

De afgelopen jaren zijn er al verschillende maatregelen genomen op het gebied van diversiteit en inclusie. SAOP financierde in het kader hiervan onder andere projecten waarbij mensen met autisme werden ingezet voor data-analyse en het bekijken van videobeelden. Wil je meer weten over hoe SAOP zich inzet voor een inclusieve politie? Bekijk hier onze lopende projecten.

Bekijk onze projecten