‘Voor de politiemensen van vandaag, morgen en overmorgen’

Xander Beenhakkers, hoofd Operatiën Limburg

Xander Beenhakkers kwam in 1995 van de Politieacademie, had verschillende functies bij de politie en vervolgens 14 jaar een eigen bedrijf waarin hij onder meer opdrachten deed voor de politie. ‘Ik had toen al vaak met SAOP-projecten te maken. Die gaan over ontwikkelingen in het vak en in de arbeidsmarkt van de politie. Inmiddels ben ik terug bij de politie als hoofd Operatiën Limburg. Dit werk gaat over het politiewerk als geheel. Ik ben verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het politievak en voor afstemming met het land, wat aansluit bij het werk van SAOP. Dus toen SAOP een hoofd Operatiën zocht voor het bestuur, heb ik mijn vinger opgestoken.’

Tweede baan

Xander heeft nu ook de tijd voor bestuurswerk, sinds hij zijn ‘tweede baan’ heeft opgegeven. ‘Ik speelde sinds mijn zestiende levensjaar met veel enthousiasme saxofoon in bands en in combinatie met dj’s. Toen ik in de coronaperiode niet meer kon spelen, besloot ik te stoppen met professionele optredens.’

Politievak als gilde

‘Als bestuurslid wil ik de bekendheid van SAOP binnen de politie vergroten, ook bij jonge politiemensen, door netwerkontwikkeling en door actief een bijdrage te leveren. Daarnaast wil ik zorgen voor verbinding van SAOP met ontwikkelingen in het politievak. Ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de politiemensen van vandaag, morgen en overmorgen. Een voorbeeld van zo’n ontwikkeling vind ik dat je het vak ziet als gilde, zoals het ToekomstGilde nu doet. Hoe kun je de kennis die er is overdragen? Hoe kun je dingen versnellen, niet over een bepaald onderwerp, maar over de volle breedte van de politie? Hoe kun je de rol van de politie bekender maken? Binnenkort maak ik kennis met de initiatiefnemers van het ToekomstGilde.’

Leren en ontwikkelen als speerpunt

Daniëtte de Groot, afdelingshoofd Arbeidszaken Politie Nederland

Daniëtte de Groot werkt sinds september 2021 bij de politie en heeft nog een frisse blik. ‘Ik vind de politie een heel mooie organisatie. Ik heb een paar keer meegelopen en ik ben onder de indruk van de manier waarop onze jongens en meisjes – het zijn in de operatie vaak jonge mensen – handelen in moeilijke situaties. Ik zie dan dat ze een goede opleiding hebben gehad.’

Praktijk proeven

Nog geen jaar bij de politie en nu al in het SAOP-bestuur? Daniëtte vindt dat niet vreemd. ‘Alle onderwerpen waar ik als hoofd Arbeidszaken mee te maken heb voor de politie als geheel, komen bij SAOP in kleiner verband aan de orde: scholing, onderwijs, veilig en gezond werken. Ik stel de kaders daarvoor op, maar dat kan ik niet zonder de praktijk te proeven. Natuurlijk loop ik weleens mee met een dienst of ga ik op bezoek bij een eenheid, maar in het SAOP-bestuur zitten is ook een manier. Daar hoor ik ook veel over de praktijk.’

Blijven ontwikkelen

Binnen SAOP hoopt Daniëtte onder meer projecten op te zetten waarin nieuwe ideeën over leren en ontwikkelen worden getest. ‘We zien graag dat politiemensen zich een leven lang willen blijven ontwikkelen omdat dat vanzelfsprekend is, niet omdat het moet van de organisatie. Dat is een groot speerpunt binnen de politie.’ Voor dat speerpunt wil Daniëtte net zulke leuke en praktische middelen laten ontwikkelen zoals bij Future Skills, een SAOP-project waar ze onlangs te gast was. ‘Ik word enthousiast van doelgerichte projecten waar gedreven mensen aan werken. Projecten zie ik als een investering; het doel moet zijn dat een aanpak of werkwijze bij gebleken succes in de organisatie wordt opgenomen, het liefst landelijk. Dan ontstaat een meer uniforme werkwijze binnen de politie en dat vind ik belangrijk.’

Twee invalshoeken

‘Ik weet wat nodig is bij de politie en welke kant we op willen. In het bestuur kan ik het werk van SAOP en van de politie bij elkaar brengen. Xander en ik vullen elkaar aan: hij komt uit het veld en ik uit de beleidsdirectie. Die twee werkgeversinvalshoeken in het bestuur vind ik leuk. In mijn rol als hoofd Arbeidszaken zit ik regelmatig aan tafel met de vakbonden. Daar onderhandel ik over de cao met onder anderen Paul Roeland van de Nederlandse Politiebond. Die kom ik nu ook tegen als voorzitter binnen het SAOP-bestuur. Samen werken we aan vragen van politiemensen.’

Hoofd leegmaken

Naast een drukke baan heeft Daniëtte een leven als alleenstaande moeder van drie kinderen. Best veel allemaal, maar daar heeft ze iets op gevonden. ‘Hardlopen! Dé manier om mijn hoofd leeg te maken.’

Spreek ons aan!

Xander en Daniëtte geven aan dat zij met veel energie en zin beginnen aan zijn bestuurstaak. Xander: ‘Ik nodig iedereen met ideeën of vragen uit om zich te melden. Wacht niet af, maar spreek ons aan!’