Etnisch profileren is een gevoelig onderwerp onder politieagenten en leidt vaak tot verhitte debatten. Voor het professionaliseren van politiecontroles is het wel belangrijk om het onderwerp bespreekbaar te maken binnen politieteams. De door SAOP gesubsidieerde VR-training Bewustwording etnisch profileren is bedoeld om deze dialoog te bevorderen. Is de training daarvoor een geschikt middel? En in hoeverre heeft de training effect op het leerproces van politieagenten? De Universiteit van Twente (UT) heeft hier onderzoek naar gedaan.

5 jongeren met een vr bril op

Resultaten onderzoek

Het onderzoek van de UT (door dr. De Vries, Mulder en prof. dr. Van Gelder) laat sterke verschillen zien tussen deelnemers die de training hebben doorlopen en deelnemers die in de controlegroep waren opgenomen. De mensen die de training hebben gevolgd, zijn vaker bereid deel te nemen aan gesprekken over het voorkomen van etnisch profileren. Hieruit kan worden opgemaakt dat de training bijdraagt aan een positievere werkhouding en ervoor zorgt dat politiemedewerkers etnisch profileren (willen) voorkomen.

Projectleider Bas Boïng geeft aan: ‘De uitkomsten van dit onderzoek geven de politie vertrouwen dat de VR-training doet wat deze belooft. Ook zijn de onderzoeksresultaten een aanmoediging om de training verder te ontwikkelen en te implementeren.’

Nieuw onderzoek naar effecten herhaling training

In een nieuwe studie binnen zijn PhD-onderzoek gaat projectleider Bas Böing onderzoek doen naar het effect van de training op de lange termijn. De onderzoeksvraag is: wat is de impact van de VR-training op het gedrag van (groepen) agenten na herhaaldelijke deelname? Agenten die meedoen aan dit onderzoek, worden over een langere periode gemonitord. Zij doorlopen de training meerdere keren in verschillende scenario’s. De politie heeft hiervoor al drie scenario’s gemaakt en een vierde is in ontwikkeling.

Project ‘Bewustwording Etnisch profileren’

Het project ‘Bewustwording etnisch profileren’, dat door SAOP wordt gesubsidieerd, wordt uitgevoerd in de eenheid Amsterdam. Voor de training zijn 360 graden-video’s ontwikkeld met diverse scenario’s die agenten tegen kunnen komen in hun werk. Tijdens de training maakt de kijker deel uit van die film en moet hij steeds kiezen hoe hij op een situatie reageert. Op deze manier worden politiemensen zich bewust van hun keuzes en waarop die zijn gebaseerd. Ook leren ze hun keuzes te verwoorden.

Meer weten over het onderzoek van de Universiteit Twente?

Download het onderzoek naar het effect van VR-training op het leerproces van agenten.