Paul Roeland (NPB) is sinds 1 januari 2021 voorzitter van het bestuur van SAOP. Daarvoor was hij al een tijd bestuurslid. ‘Bij de NPB behartig ik de collectieve belangen van de leden bij de politie. Bij SAOP kan ik op een heel andere manier iets betekenen voor de politieorganisatie’, zegt Roeland. ‘Bijvoorbeeld door een werkplek te bieden aan mensen die anders misschien buiten de boot vallen. Ik vind het mooi te kunnen bijdragen aan een duurzame en diverse organisatie.’

In het bestuur van SAOP zijn zowel de werkgever politie als de werknemers vertegenwoordigd. Jessica ten Bosch en Petra van Beek zitten namens de werkgevers in het bestuur. Gerrit van de Kamp (ACP) en Paul Roeland (NPB) vertegenwoordigen de vakbonden. Het voorzitterschap wisselt elke twee jaar tussen de vertegenwoordiging namens de werkgevers en de vertegenwoordiging namens de werknemers. Petra van Beek was van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 voorzitter van SAOP. Op 1 januari 2021 nam Paul Roeland het stokje van haar over.

Mooie projecten mogelijk maken

‘Ik werk sinds 2005 bij de NPB’, vertelt Roeland. Een collega van me stopte met haar bestuurswerk voor SAOP en toen dacht ik: dat is wel iets voor mij. SAOP kan door subsidies veel mooie projecten mogelijk maken.’ Als voorbeeld noemt Roeland de projecten Camerabeeldspecialisten en Gebaarista. ‘Daarmee kunnen we mensen met autisme en slechthorende mensen een baan bieden. Ook het project Netwerken Divers Vakmanschap spreekt me erg aan. Kennis en expertise over verschillende leefstijlen en culturen versterkt de organisatie en de kwaliteit van het politiewerk.’

Ruimte voor de inhoud

Vooral de inhoudelijke kant van het werk voor SAOP heeft Roelands hart. ‘Administratieve zaken horen bij het bestuurswerk, maar het gaat uiteindelijk om de inhoud van de projecten. Daar houd ik me het liefste mee bezig. En daarbij wil ik ruimte geven aan de mensen in het veld, de projectleiders. Daarom organiseren we ook projectleidersbijeenkomsten, waar projectleiders ervaringen en ideeën met elkaar kunnen uitwisselen.’

Subsidie aanvragen voor project

‘Tegen alle medewerkers uit de sector zou ik willen zeggen: Kijk eens in je omgeving of er een project is wat past bij de doelstellingen van SAOP: veilig en gezond werken, duurzame inzetbaarheid en diversiteit. En neem gerust met ons contact op over de mogelijkheden om een subsidie aan te vragen.’