SAOP subsidieert een nieuw project, genaamd BlueVitaal. Oorspronkelijk heette dit project Elize, vervolgens De Blauwe Haven, maar nu is gekozen voor een nieuwe benaming die beter aansluit bij de kern van het project: BlueVitaal. BlueVitaal is het te ontwikkelen monitoringssysteem waarmee overbelaste politiemedewerkers inzicht krijgen in hun eigen herstel- en integratieproces. Dankzij BlueVitaal wordt de voortgang voor medewerkers transparant en kunnen zij zien wat hen nog te wachten staat. Dit en de andere voordelen van BlueVitaal hebben een positieve invloed op het herstel- en integratieproces van overbelaste medewerkers.

Optimale ondersteuning met BlueVitaal

Voorheen maakten organisaties zoals De Blauwe Haven Rotterdam voornamelijk gebruik van monitoringstools als VerzuimXpert of simpelweg Word en Excel. Dit zijn programma’s met beperkte mogelijkheden om inzicht te bieden in het herstel- en integratieproces van medewerkers. Daarnaast zijn deze programma’s vaak niet toegankelijk voor de medewerker zelf, waardoor deze nauwelijks regie heeft op waar hij of zij staat in het eigen proces en de voortgang.

Monitoringssysteem BlueVitaal neemt deze belemmeringen weg door optimale ondersteuning te bieden aan mentaal overbelaste politiemedewerkers, hun begeleiders en het management. Zo geeft BlueVitaal politiemedewerkers eigen regie door het proces en de voortgang inzichtelijk te maken en tools te bieden waar medewerkers thuis actief mee aan de slag kunnen gaan. Daarnaast helpt het begeleiders de processen te monitoren, zodat zij beter kunnen samenwerken met medewerkers en andere betrokken partijen. Ten slotte helpt BlueVitaal het management om goede ondersteuning te waarborgen, door ook het (familie)systeem bij het herstelproces te betrekken.

De Blauwe Haven Rotterdam

De Blauwe Haven Rotterdam begeleidt op dit moment 130 politiemedewerkers in hun herstel- en integratieproces. Als het systeem ontwikkeld is kunnen zij via zowel een app als een platform gebruikmaken van BlueVitaal. Omdat het te ontwikkelen systeem schaalbaar wordt, kan het ook voorzien in specifieke behoeften van andere afdelingen en is het monitoringssysteem ook in andere contexten te gebruiken. Op deze wijze is het platform niet alleen relevant voor De Blauwe Haven Rotterdam, maar breder inzetbaar binnen de politie.

Bezoek voor meer informatie de projectpagina van BlueVitaal.